ශ්‍රී ලංකාවේ සෑම පුරවැසියෙක්ම 'ලක්ෂ තුනක් ණයයි'

26 නොවැම්බර් 2013 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 12:22 GMT

ශ‍්‍රී ලංකාවේ සෑම පුරවැසියෙකුම පසුගිය වසර වන විට රුපියල් ලක්ෂ තුනකට වැඩි මුදලක් ණය බව ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුව පවසයි.

"මේ වසර මැද භාගය වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ නොපියවූ ඒක පුද්ගල ණය රුපියල් 321,472 ක්"

නියෝජ්‍ය මුදල් අමාත්‍ය සරත් අමුණුගම ඒ බව කියා සිටියේ පාර්ලිමේන්තුවේ පැවැත්වෙන අය වැය කාරක සභා අවස්ථා විවාදයේ දී එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි සුජීව සේරසිංහ මතු කළ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින්.

2013 සැප්තැම්බර් මාසය අග වන විට වාණිජ බැංකුවල වත්කම්ද ඇතුලත්ව සම්පූර්ණ දල විදේශ සංචිත ප්‍රමාණය ඩොලර් බිලියන 8.3 ක් බව සඳහන් කළ අමාත්‍යවරයා, 2013 ජුනි අග වන විට රජයේ නොපියවූ රාජ්‍ය ණය ප්‍රමාණය රුපියල් බිලියන 6518 ක් බවද කියා සිටියේය.

ඒ අනුව මේ වසර මැද භාගය වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ නොපියවූ ඒක පුද්ගල ණය රුපියල් 321,472 ක්.

'ණය සීලිමට යටත්'

2011 වසරේදී ශ්‍රී ලංකා රජයේ මුළු ණය ප්‍රමාණය රුපියල් බිලියන 5133 ක් බව පවසන අමාත්‍යවරයා, 2012 දී එය රුපියල් බිලියන් 6000 ක් දක්වා ඉහල ගිය බවද සේනසිංහ මන්ත්‍රීවරයාගේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු දෙමින් සඳහන් කළේය.

නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අමුණුගම වෙත එහිදී ප්‍රශ්නයක් මතු කළ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුනිල් හඳුන්නෙත්ති, 2012 වසරේ ලබා ගත් සම්පූර්ණ ණය ප්‍රමාණයට වැඩි ණය මුදලක් මේ වසරේ මැද භාගය වන විට ලබා ගෙන තිබෙන බව පෙන්වා දුන්නේය.

කෙසේ නමුත් එය ශ්‍රී ලංකාවට දරා ගත නොහැකි ණය බරක් බවට මන්ත්‍රීවරයා කළ චෝදනාව ප්‍රතික්ෂේප කළ ඇමතිවරයා, ආණ්ඩුව ණය ලබා ගන්නේ පාර්ලිමේන්තුව විසින් සම්මත කරන ලද ණය සීලිමට යටත්ව බව කියා සිටියේය.