ටාටා සමාගමට පවරා ගන්නා ඉඩම්වලට සාධාරණ වන්දි ගෙවන්න - අධිකරණය

  • 23 සැප්තැම්බර් 2013
TATA Group
ටාටා සමාගම වෙනුවෙන් කොම්පඤ්ඤවීදියෙන් අක්කර හතක භූමි ප්‍රදේශයක් පවරා ගැනේ

ඉන්දීය ටාටා සමාගමේ ව්‍යාපෘතියක් වෙනුවෙන් කොළඹ කොම්පඤ්ඤවීදියෙන් පවරා ගැනෙන ඉඩම් වෙනුවෙන් ගෙවීමට යෝජිත වන්දි මුදල ප්‍රමාණවත් නොමැති බව තීරණය කළ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ඉඩම් අයිතිකරුවන්ට සාධාරණ වන්දි මුදලක් ගෙවීම සඳහා ක්‍රමවේදයක් සකස් කරන මෙන් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට නියෝග කළේය.

කොම්පඤ්ඤවීදියේ අක්කර හතක ප්‍රමාණයක් ටාටා සමාගමට පවරා දීමට එරෙහිව ප්‍රදේශවාසී පවුල් හය සියයකට ආසන්න පිරිසක් විසින් පවරා තිබූ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් සලකා බැලීමෙන් අනතුරුවයි, අධිකරණය එම නියෝගය කළේ.

ප්‍රදේශයෙන් රජයට පවරා ගන්නා පර්චස් එකක් වෙනුවෙන් රුපියල් ලක්ෂ හතලිස් පහක් පමණ ගෙවිය යුතු බව රජයේ තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුවේ තක්සේරුව වුවත්, කොම්පඤ්ඤවීදිය වාසීන් වෙනුවෙන් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය ගෙවීමට තීන්දු කොට තිබෙන්නේ ලක්ෂ පහළොවක පමණ මුදලක් බව පෙත්සම්කරුවන්ගේ නීතිවේදීහු අධිකරණය හමුවේ කියා සිටියහ.

එය කිසිසේත්ම ප්‍රමාණවත් නොවන බව පිළිගත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය, ඔවුන්ට සාධාරණ වන්දියක් ගෙවන ලෙසත් එතෙක් ඔවුන්ට කුලියක් ගෙවන ලෙසත් නියෝග කළ බව පෙත්සම්කරුවන්ගේ නීතිවේදී සුජීව සේනසිංහ බීබීසී සංදේශයට පැවසීය.