උතුරු පළාත් සභා යෝජනාවලට පිටුපස ඩයස්පෝරාවද?

29 අප්‍රේල් 2014 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 19:03 GMT

විදේශීය රටවල ප්‍රජාතාන්ත්‍රික ව ක්‍රියාත්මක වෙන සංවිධාන සහ පුද්ගලයින් තහනම් කිරීම තුලින් රජය ප්‍රජා තන්ත්‍රයට විරුද්ධව කටයුතු කරන බව උතුරු පළාත් සභා දෙමළ ජාතික සංධාන මන්ත්‍රී එම්.කේ.සිවාජිලිංගම් සංදේශයට කියා සිටියා.

යුද්ධයෙන් පීඩාවට පත් වූ දෙමළ ජනතාවට මූල්‍යමය උදව් උපකාර කරන සංවිධානවලට රජය තහනම් කර ඇති බව ද උතුරු පළාත් සභා දෙමළ ජාතික සංධාන මන්ත්‍රී පෙන්වා දුන්නා.

ආණ්ඩුව කියන පරිදි, උතුරු පළාත් සභාවේ යෝජනාවලට ඩයස්පෝරා සංවිධාන සමග තිබෙන සම්බන්ධතාව හේතුව ද යන්න සංදේශය මන්ත්‍රීවරයාගෙන් විමසා සිටියේ ය.