තේරීම් කාරක සභාවට ගෙන්වා ගැනීමට බලපෑමක්ද?

29 අප්‍රේල් 2014 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 19:00 GMT

දෙමළ ඩයස්පෝරා තහනම ඉවත් කිරීම සහ ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත අහෝසි කිරීම ඇතුළු ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කරන උතුරු පළාත් සභාවේ යෝජනා සම්බන්ධව ආණ්ඩුව දරන මතය ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන සංදේශයට කියා සිටියේය.

දෙමළ ජාතික සන්ධානය පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවට සහභාගි වන්නේ නම්, ඒ වැනි ඉල්ලීම් පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට හැකියාව ලැබෙන බව ඔහු සඳහන් කළා.

පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවට දෙමළ ජාතික සන්ධානය සහභාගි කර ගැනීමට ආණ්ඩුව බලපෑම් කරනවා ද යන්න දිනේෂ් ගුණවර්ධන අමාත්‍යවරයාගෙන් සංදේශය විමසා සිටියේ ය.