ලෝකයේ හොඳම රෝහල අම්පාර මහ රෝහල

19 අප්‍රේල් 2014 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 18:26 GMT

2014 වසරේ ලෝකයේ හොඳම රෝහලට ප්‍රදානය කරන ජාත්‍යන්තර සම්මානය අම්පාර මහ රෝහලට හිමිව තිබෙනවා.

මේ සම්මානය ප්‍රදානය කරන්නේ ඇමරිකාවේ සෞඛ්‍ය සහ ඵලදායිතා කළමානාකරණය පිලිබඳ ආයතනය විසින්.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කළේ රෝහලෙන් සැපයෙන ප්‍රතිකාර සහ එහි ඉහල මට්ටමේ රෝහල් පරිපාලනය ජාත්‍යන්තර වශයෙන් පිළිගෙන ඇති බවයි.

අම්පාර මහා රෝහලට මීට කලින්ද එහි සෞඛ්‍ය සේවාව වෙනුවෙන් සම්මාන ලැබී තිබෙනවා.

ඇරිසෝනා ප්‍රාන්තයේ පැවතී සම්මාන උළෙලේදී ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කළේ අම්පාර මහා රෝහලේ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය ලංකාතිලක ජයසිංහයි.

රෝහලට ලැබුණු සම්මානය අම්පාර ජනතාවට ලැබුණු සම්මානයක් ලෙස සැලකිය හැකි බවත් තමන් ආඩම්බර වන බවත් ප්‍රදේශවාසී ජනතාව අප වාර්තාකරු වසන්ත චන්ද්‍රපාල හා ප්‍රකාශ කළහ.

එහි ගෞරවය අම්පාර මහා රෝහලේ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය ලංකාතිලක ජයසිංහ හට හිමිවන බවයි ඔවුන් තවදුරටත් කියා සිටියේ.