පෞද්ගලික අංශයට උපාධි සහතික නිකුත් කිරීමට අවසර

8 පෙබරවාරි 2014 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 17:41 GMT

පෞද්ගලික විශ්ව විද්‍යාලවලට එරෙහි විරෝධතා

කිසියම් අධ්‍යාපන ආයතනයකින් උපාධි පිරිනැමීමේ දී වෛද්‍ය සභාව වැනි වෘතීය මණ්ඩලවලින් අනුමතිය ලබා ගැනීම අනිවාර්ය වුවත් විශ්ව විද්‍යාල පනතට ගෙන විත් තිබෙන සංශෝධනයක් මගින් එය අනිවාර්ය බවට කර ඇති කොන්දේසිය ඉවත් කොට තිබීම අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ දැඩි අවධානයට යොමු වී තිබේ.

මෙය දැඩි සේ හෙලා දකින විශ්ව විද්‍යාල ආචාර්වරුන්ගේ සමිති සම්මේලනය එමගින් අධ්‍යාපන ප්‍රමීතින් පිරිහීමකට ලක් වන බවට අනතුරු අඟවයි.

මෙම සංශෝධනය පිළිබඳව විශ්ව විද්‍යාල ආචාර්වරුන්ගේ සමිති සම්මේලනයේ විධායක සභාවේ සාමාජික සහ හිටපු සභාපති නිර්මාල් රන්ජිත් දේවසිරි පැවසුවේ එම කොන්දේසිය ඉවත් කිරීම නිසා පෞද්ගලික ආයතනවලට රිසි සේ උපාධි සහතික නිකුත් කිරීමට අවසරය ලැබෙන බවයි.

අනුකූලතා සහතික

වෛද්‍ය උපාධි හෝ ඉන්ජිනේරු උපාධි හෝ වෙනත් වෘතීමය ක්ෂේත්‍රයක උපාධි නිකුත් කිරීමේ දී පිළිගත් වෘත්තීය මණ්ඩලයකින් අනුකූලතා සහතිකයක් ලබා ගැනීම මෙතෙක් අනිවාර්ය කොට තිබුණු නමුත් සංශෝධන යටතේ අවශ්‍ය නම් පමණක් එසේ කළ හැකි බව උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් වරයා ප්‍රකාශ කොට ඇති බව විශ්ව විද්‍යාල ආචාර්වරුන්ගේ සමිති සම්මේලනයේ විධායක සභාවේ සාමාජික නිර්මාල් රන්ජිත් දේවසිරි පැවසුවේය.

වෛද්‍ය විද්‍යාව, ඉංජිනේරු ශිල්පය, වාස්තු විද්‍යාව සහ වෙනත් සමාන වෘත්තීය උපාධිවලට අදාළව පිළිගත් වෘත්තීය මණ්ඩලයකින් අනුකූලතා සහතිකයක් ලබාගත යුතු බවට අනිවාර්ය කොට තිබූ කොන්දේසිය උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් දෙදහස් දාහතරේ ජනවාරි තිස් එක වැනිදා අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඉවත් කොට තිබේ