http://www.bbcserbian.com

Sreda, 22. april 2009. - Objavljeno 14:30 GMT

Javni interes

Feodor Ninčić, novinar srpske redakcije BBC-a, o javnom interesu

Zadatak novinara BBC-a jeste da, izmedju ostalog, ubedi auditorijum da je ono o čemu izveštavaju relevantno.

Moraju da objasne zašto je neki dogadjaj bitan i da steknu poverenje slušalaca koji moraju da veruju da će im novinar složene dogadjaje objasniti autoritativno, jasno i odmereno.

Da bi stekli poverenje javnosti, novinari moraju da izveštavaju na nepristrasan, objektivan i uravnotežen način, ali to ne znači da se treba odnositi prema svim argumentima kao da su podjednako validni.

Zamislite sledeći scenario. Ulazite u kafić i čujete dva gosta kako se raspravljaju.

Jedan tvrdi da su dva i dva četiri, dok drugi insistira, s podjednakim ubedjenjem, da dva i dva ne čine četiri, već šest. Naravno da nećete reći da je istina negde na sredini!

Služiti javni interes ponekad znači i da novinar mora da proceni validnost argumenata na kojima su neka tvrdnja ili neki argument zasnovani.

Ako dajete podjednaki značaj nekom verodostojnom i nekom besmislenom argumentu, na pogrešnom ste putu. To nije nepristrasnost i ne služi javnom interesu.

Umesto da svemu dajete podjednaku težinu, pokušajte da svaki argument podvrgnete istoj kritičnoj analizi i da ocenite koliko su validne činjenice na kojima su zasnovani.

Nije uvek pogrešno i pristrasno dati jednoj strani veću težinu. Ponekad ćete neminovno pogrešiti, ali objasnite slušaocima da je reč o vašoj oceni koja je zasnovana na činjenicama koje ste saznali.

Ako ste stekli poverenje slušalaca, oni će verovati da delujete u njihovom interesu, pored toga što izveštavate o dogadjajima koji ih interesuju.