BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

16 October 2014

Air chall


BBC Homepage
Scotland
»Island Blogging
Western Isles

Baleshare
Barra
Benbecula
Bernera
Berneray
Canna
Eigg
Eriskay
Grimsay
Harris
Lewis
Muck
North Uist
Raasay
Rum
Scalpay
Skye
Soay
South Uist
Vatersay

Argyll & Clyde Islands
Northern Isles

Contribute
House Rules

From the BBC
I.B.H.Q.
 

Contact Us

Air ais air an eilean!

...taing do shealbh.

Bha na laithean-saora fìor mhath, is chòrd e rium glàn a bhith air ais aig an taigh -- ach thì, tha còig seachdainean cus. Is ged a dh'fhàg mi a' ghrian is sìde blàth ann an Virginia, bha mi cho toilichte faighinn air ais dhan cholaist.

Thoisich na clasaichean an-diugh, is tha tri dhiubh air a bhith agam - Ainm-eòlais (ainmean-àite, ainmean pearsanta, ainmean teaghlaich, is farainmean -- so cool!), Cànan, Cultar, is Cinnidheachd (a' coimhead fìor mhath cuideachd), is Gàidhlig 2.

Is chan eil mi air faighinn seachad air a' jetlag fhathast, so tha mi dol a theicheadh. Ach feuchaidh mi ri bhith a seo nas cunbhailaiche, is broadband agam a-rithist. Oh, agus cuiridh mi dealbh no dhà suas; tha iad agam air a' chamara, ach chan eil mi air an cur air an eadar-lìon fhathast.

Ach a-nise - unpacking, is leabaidh.

Cheers an-dràst!
Posted on Air chall at 22:02This blog is now closed and we are no longer accepting new posts.About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy