BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

16 October 2014

Ord Mhor


BBC Homepage
Scotland
»Island Blogging
Western Isles

Baleshare
Barra
Benbecula
Bernera
Berneray
Canna
Eigg
Eriskay
Grimsay
Harris
Lewis
Muck
North Uist
Raasay
Rum
Scalpay
Skye
Soay
South Uist
Vatersay

Argyll & Clyde Islands
Northern Isles

Contribute
House Rules

From the BBC
I.B.H.Q.
 

Contact Us

Sgith le obair

Bu thoigh leum beagan gearran a dheanamh..........tha cus agam ri dheanamh agus feumaidh mi a bhith trang ach chan urrain dhomh bhith 'bothered'!!!
Bhiodh e fada nas fhearr a bhith air traigh sam bith a' gabhail na greine, Goa 's docha, de do bheachd?
Chan eil dad inntineach a tachairt an seachdainn seo... uill chan eil sin buileach ceart bith partaidh shamhna a' gabhail aite oidhche Sathairne anns an t-Sabhal Mhor agus tha mi cinnteach gum biodh deogh spors ann ach mi-fhortonnach bith mi fhin ag obair sa taigh osda.
tioraidh an-drasta ;-)
Posted on Ord Mhor at 23:16

Comments

nach bochd sin! tha mi an dòchas gu bheil seo gad cuidich... lol ;)

Eilidh from North Carolina, alas


O, a chàraid, tha mi dol leat! Dè mu dheidhinn Rio? Teicheamaid!!! Oooooooo, chan eil mi air an aiste ud a thoiseachadh fhathast ...

Magaidh from Eilean a' cheò


Tha sinn toilichte a ràdh gu bheil làrach Aig Cridhe Ar Ciùil air Scottish Bafta a bhuannachadh. Tha pailteas ri lorg air an làraich, facail nan òran, fiosrachadh mu chuspairean an t-sreath. Tha sgàilean sgrion agus dealbhan àlainn ri fhaotainn cuideachd. (Brùth an seo airson faighinn thuice) http://www.bbc.co.uk/scotland/alba/tbh/aigcridhearciuil/

Marie from Glasgow


Bu chòir dhut a dhol a null gu www.tirnamblog.com gun dàil Mar sin leat an drasta :-)

Gràisg from Inbhir Narann
This blog is now closed and we are no longer accepting new posts.About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy