BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

16 October 2014

anndrabochd


BBC Homepage
Scotland
»Island Blogging
Western Isles

Baleshare
Barra
Benbecula
Bernera
Berneray
Canna
Eigg
Eriskay
Grimsay
Harris
Lewis
Muck
North Uist
Raasay
Rum
Scalpay
Skye
Soay
South Uist
Vatersay

Argyll & Clyde Islands
Northern Isles

Contribute
House Rules

From the BBC
I.B.H.Q.
 

Contact Us

Air ais a-rithist!

Hi Hi!

Duilich nach do sgriobh mi càil bho chionn fhada, ach tha sin air a bhith gu math traing air an cùrsa seo. Bha againn ri pois a chlaradh airson program "magazine" agus thaghadh mi fhìn Bhideo Hip Hop! Aig an tioseach, bha mi a smaointinn gun robh fìor dheagh idea a bh'ann ach as deidh seachdain a feuchdainn ri extras fhaighinn (a bhith dannsadh sa chùlaibh!?! - tha fios a'm!!???) agus bhrist an laptop agam, agus cha robh....uill bha e feckin' doirbh!

Co-dhuibh, air an latha fiolmaidh chaidh a h-uile sgath ceart gu leor agus bha a' ghriann a-muigh 's bha a h-uile rud uamhasach fhein sporsail.

Tha measadh sgriobhaidh againn a-maireach agus mar a mhoithicheas sibh chan eil an Gàighlig sgtriobhte agam cho math ri sin idir 's mar sin, tha mi gam "bhrickeadh"!!

Co-dhuibh, gu leor an-drasta...tiors!

Anndrabochd
xxx
Posted on anndrabochd at 18:40

Comments

Sin thu fhèin cùm ort le do chuid sgrìobhaidh

Gràisg from Inbhir Narann


Feasgar math, Am faca tu <a href="http://www.tirnamblog.com">Tìr nam Blòg</a> fhathast? 'S dòcha gum bi e inntinneach dhut.

Cadalach from Tìr nam Blòg


spam sa Ghàidhlig - ach abair deagh spam a th' ann :-) www.tirnamblog.com

Graisg from Inbhir Narann
This blog is now closed and we are no longer accepting new posts.About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy