BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

17 October 2014

anndrabochd


BBC Homepage
Scotland
»Island Blogging
Western Isles

Baleshare
Barra
Benbecula
Bernera
Berneray
Canna
Eigg
Eriskay
Grimsay
Harris
Lewis
Muck
North Uist
Raasay
Rum
Scalpay
Skye
Soay
South Uist
Vatersay

Argyll & Clyde Islands
Northern Isles

Contribute
House Rules

From the BBC
I.B.H.Q.
 

Contact Us

Air ais a-rithist!

Hi Hi!

Duilich nach do sgriobh mi càil bho chionn fhada, ach tha sin air a bhith gu math traing air an cùrsa seo. Bha againn ri pois a chlaradh airson program "magazine" agus thaghadh mi fhìn Bhideo Hip Hop! Aig an tioseach, bha mi a smaointinn gun robh fìor dheagh idea a bh'ann ach as deidh seachdain a feuchdainn ri extras fhaighinn (a bhith dannsadh sa chùlaibh!?! - tha fios a'm!!???) agus bhrist an laptop agam, agus cha robh....uill bha e feckin' doirbh!

Co-dhuibh, air an latha fiolmaidh chaidh a h-uile sgath ceart gu leor agus bha a' ghriann a-muigh 's bha a h-uile rud uamhasach fhein sporsail.

Tha measadh sgriobhaidh againn a-maireach agus mar a mhoithicheas sibh chan eil an Gàighlig sgtriobhte agam cho math ri sin idir 's mar sin, tha mi gam "bhrickeadh"!!

Co-dhuibh, gu leor an-drasta...tiors!

Anndrabochd
xxx
Posted on anndrabochd at 18:40Icons???

Sinn sibh - mise a-rithist!

Bha mi direach a lorg beachdan airson bhideo a tha mi a deanamh an drasda mar pairt dhen cursa agam. Tha agam ri bhideo "hip hop" a deanamh agus tha mi airson "stills" a chuir ann - icons Gaidhleach - mar sanas "Passing Place" no "Cattle Grid" no na bocsaichean buidhe le "GRIT" sgriobhte air.

A bheil beachd sam bith aig duine sam bith air cail sam bith eile!?!?

Innis dhomh!

Mile Taing

Anndrabochd
Posted on anndrabochd at 16:41Dìreach Sgudal

Sin sibh! Dìreach sgudal
Posted on anndrabochd at 15:19

About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy