BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

DILUAIN
19 Faoilteach 2015
Accessibility help
Teacsa a-mhàin
Beul-chainnt

BBC Homepage
Scotland
Alba
Tbh
»Beul-chainnt
Cainnt à Beul-chainnt
Clàr na làraich
Prosbaig air...
Cleasan
Na Prògraman
 

Fios thugainn

An toil leat an duilleag-sa?
Cuir gu caraid i!

 
Prosbaig air...
Gach seachdain fhad is a tha Beul-chainnt ri fhaicinn air BBC 2 Alba, bheir Prosbaig Air… fiosrachadh nas mionaidiche thugaibh mu aon de na cuspairean a thogadh sa phrògram. Bidh deilbh agus earrainnean goirid bhon phrògram rèidio Facal Oirbh à tasglann Radio nan Gaidheal rin cluinntinn.
Prosbaig air eich   Èist   Coimhead    
Each
   
Craobhan
Prosbaig air craobhan   Èist   Coimhead    
Prosbaig air cur-seachdan   Èist   Coimhead    
Cairtean
   
Tràigh
Prosbaig air an tràigh   Èist   Coimhead    
Prosbaig air airgead   Èist   Coimhead    
Airgead
   
Sùilean
Prosbaig air an dara shealladh   Èist   Coimhead    
Prosbaig air uisge-beatha   Èist   Coimhead    
Uisge-beatha
   
Pìobaireachd
Prosbaig air Pìobaireachd   Èist   Coimhead    
Prosbaig air coin   Èist   Coimhead    
Cù
   
Seileastair
Prosbaig air nàdar   Èist   Coimhead    About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy