BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

DILUAIN
19 Faoilteach 2015
Accessibility help
Teacsa a-mhàin
Beul-chainnt

BBC Homepage
Scotland
Alba
Tbh
»Beul-chainnt
Cainnt à Beul-chainnt
Clàr na làraich
Prosbaig air...
Cleasan
Na Prògraman
 

Fios thugainn

An toil leat an duilleag-sa?
Cuir gu caraid i!

 
Àireamh Muinntir Fhinn agus Dhubhain
Tha lorg air an tòimhseachan seo, Ludus Sancta Petri, cho fada air ais ris an 9mh linn. Tha iomradh air ann an iomadach cànan. Anns a' Ghàidhlig agus ann an Gàeilge na h-Èireann, tha e tric a' ruith/ga chluich air an sgeulachd seo, a' toirt a-steach a' ghaisgich ainmeil Fionn agus a' cheannaird nàimhdeil Dubhan. Cluich Àireamh Mhuinntir Fhinn agus Dhubhain air-loidhne an-dràsta.

Taing: Tha an sgeulachd seo stèidhichte air an aithris a chlàr Calum MacIlleathain do Sgoil Eòlais na h-Alba, bho Dhonnchadh Dòmhnallach, Peighinn an Aoirein, Uibhist a Deas. Tha sinn ga chleachdadh le cead bho Sgoil Eòlais na h-Alba.

Leugh barrachd mu eachdraidh an rabhdAbout the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy