BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

DICIADAIN
29 Dàmhair 2014
Accessibility help
Teacsa a-mhàin
Beul-chainnt

BBC Homepage
Scotland
Alba
Tbh
»Beul-chainnt
Cainnt à Beul-chainnt
Clàr na làraich
Prosbaig air...
Cleasan
Na Prògraman
 

Fios thugainn

An toil leat an duilleag-sa?
Cuir gu caraid i!

 
Cleasan
Àireamh Muinntir Fhinn agus Dhubhain
Tòimhseachan

Fitheach air tom is dà fhitheach air tòm is fitheach a' coimhead fithich. Co mheud fitheach a th'air an tòm?
Freagairt
Tòimhseachan eile
Geata na Fèinne
Leugh mar a' bhithear a' cluich Geata na Fèinne.
Àireamh Muinntir Fhinn agus Dhubhain'S e fìor sheann gheama ann an traidisean Gàidheil Alba agus Èirinn a th'ann an Àireamh Muinntir Fhinn agus Dhubhain. Gabh an cothrom a chluich air-loidhne.
Fiaclan"Sop air poc is cop air poit."
Feuch am faigh thu d' fhiaclan timcheall air na h-amlaidhean cainnte seo.
Seo ri feadhainn a dh'fheuch orra cheana.
 About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy