BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

DIHAOINE
17 Dàmhair 2014
Accessibility help
Teacsa a-mhàin
Aigcridhearciuil

BBC Homepage
Scotland
Alba
Tbh

Aig Cridhe ar Ciuil
Facail nan Oran
Cuspairean nan Sreatha
Cruthaich Ceol
Dealbhan

Fios thugainn

An toil leat an duilleag-sa?
Cuir gu caraid i!

 

Facail nan Òran

 


Thig crìoch air an t-saoghal,
ach mairidh gaol is ceòl.

Gaol


Am fear as fhaide chaidh bho bhaile,
chual' e 'n ceòl bu mhìlse leis,
nuair a thill e dhachaigh.

Gaol-dùthcha


Is fheàirrde duine gàire.

Àbhachdas


An rud a nithear gu math,
chithear a bhuil.

Obair


Seinnibh do Dhia, seinn moladh
Seinn d' ar Righ, seinn moladh binn.

Creideamh


Dh'iarr a' mhuir a bhith ga tadhal.

Muir


Chan fhaighear math gun dragh.

Poileataics


Na raointean tha dathte le fuil chraobhach nan gaisgeach.

Cogadh
About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy