BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

DIHAOINE
17 Dàmhair 2014
Accessibility help
Teacsa a-mhàin
Aigcridhearciuil

BBC Homepage
Scotland
Alba
Tbh

Aig Cridhe ar Ciuil
Facail nan Oran
Cuspairean nan Sreatha
Cruthaich Ceol
Dealbhan

Fios thugainn

An toil leat an duilleag-sa?
Cuir gu caraid i!

 

Cuspairean nan Sreatha
Gheibh thu sealladh eile air cuspair nam prògraman ann an seo.
Ann an còmhradh sam bith mu òrain gaoil, tha aon sgeul a' seasamh os cionn cha mhòr gach sgeòil eile a th' againn, an sgeul a tha co-cheangailte ri Laoidh Chlann Uisne.

Gaol

Gaol Dùthcha
Tha bòidhchead na dùthcha air daoine a ghluasad gu òrain thar nan linntean

Gaol-dùthcha


Bho chogadh gu crodh - nach iomadh cuspair a bha nan adhbhar àbhachdais do na bàird.

Àbhachdas


Cha robh e na annas do na Gaidheil obair throm aotromachadh le òrain.

Obair


Bha creideamh làidir nan Gaidheal foilleasach anns na h-òrain a sgrìobh iad.


"'S iomadh gille thug greis air a' chuibhl'
's an dubh-oidhch', thog fonn Gàidhlig a chridh'" - òrain nan seòladairean.


Tha buaidh poileataics a' nochdadh ann an seann òrain ach a bheil buaidh aig poileataics air na h-òrain as ùire?


Beachd air òrain cogaidh.About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy