BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

DIHAOINE
17 Dàmhair 2014
Accessibility help
Teacsa a-mhàin

BBC Homepage
Scotland
Alba
Tbh

Aig Cridhe ar Ciuil
Facail nan Oran
Cuspairean nan Sreatha
Cruthaich Ceol
Dealbhan

Fios thugainn

An toil leat an duilleag-sa?
Cuir gu caraid i!

 
Aig Cridhe ar Ciuil


Cluinn òrain agus
leugh na facail.

Facail nan Òran


Leugh fiosrachadh mu cuspair na prògraman.

cuspairean nan Sreatha


Cuir do dhreach fhèin air
pìos ciùil.

Giotàr

Dealbhan
Ath-bheothaich sgrion do choimpiutair.

Gaol-dùthcha

Tha làrach-lìn "Aig Cridhe Ar Ciùil" a' cruinneachadh còmhla òrain Ghàidhlig -- na facail agus clàraidhean ùra dhiubh bho cuid dhe na seinneadairean as fheàrr a th'againne. Cuideachd, bhon a tha na h-òrain air an cur ann an ochd roinnean, tha sgrìobhadairean eadar-dhealaichte air aistean ghoirid a dhèanamh 's iad a' meòmhrachadh air na cuspairean seo. Leugh, èist agus gabh tlachd anns na tha ri lorg.About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy