BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

DILUAIN
19 Faoilteach 2015
Accessibility help
Teacsa a-mhàin
Strì gu Sìth : 1939 - 1945

BBC Homepage
Alba

Cuspairean

Fios thugainn

An toil leat an duilleag-sa?
Cuir gu caraid i!

 
An darna cogadh
Àite nam BoireannaichGlacte

Dh'fhosgail an cogadh saoghal ùr do bhoireannaich òga gu h-àraidh. A dh' aindeoin gach cruadail a dh' adhbhraich an cogadh, airson tòrr de bhoireannaich òga, thàinig cothroman na chois - cothrom a bhith neo-eisimeileach, cothrom tomhas dhen t-saoghal fhaicinn agus sgilean ùra ionnsachadh.

Thug e misneachd dhaibh a bhith ri obraichean a bha cho cudthromach airson math na dùthcha, agus bha seasamh aca nach robh air a bhith aca ron seo. Ach maille ris an t-seasamh agus an t-saorsa ùr a bha seo, thàinig iomadach cunnart.

Dealbh ©William Chalmers

Èist ri na h-Eòlaichean
"Reic mi na rudan a bh'agam gus biadh fhaighinn…"
A dh'aindeoin 's gu robh dithis ghillean beaga aice, cha robh aig Màiri Anna Cheanadach ach na thug i steach leatha do champa ann an Shanghai.


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy