BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

DICIADAIN
29 Dàmhair 2014
Accessibility help
Teacsa a-mhàin
Strì gu Sìth : 1939 - 1945

BBC Homepage
Alba

Cuspairean

Fios thugainn

An toil leat an duilleag-sa?
Cuir gu caraid i!

 
An darna cogadh
Aig an DachaighA' Gluasad

Postair "Children"Leis an sgrios a bha an Luftwaffe a’ dèanamh anns na bailtean mòra, bha cabhaig ann clann a ghluasad gu sàbhailteachd cho luath ‘s a ghabhadh. Dh’fhàg 100,000 dhuibh Glaschu is chaidh iad mar bu tric gu tuathanasan is gu bailtean beaga iomallach. Ghluais mòran Ghaidheil an teaghlaichean òga gu tuath is a-mach dha na h-eileanan, far am biodh a’ chlann fada bhom pàrantan ach sàbhailte am measg an càirdean.

Clann a' gluasad

Air ais

Dealbhan © Science & Society Picture Library

Èist ri na h-Eòlaichean
"Chaidh sinn air falbh aon latha le ticead mur n-amhaich agus gas mask..."
Cha robh Ina Cullen ach òg nuair a chaidh an cogadh a ghairm. Bha a pàrantan 's a dachaigh ann am Baile Ghobhainn ach b' fheudar dhi gluasad gu àite na bu shàbhailte.


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy