BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

DICIADAIN
29 Dàmhair 2014
Accessibility help
Teacsa a-mhàin
Strì gu Sìth : 1939 - 1945

BBC Homepage
Alba

Cuspairean

Fios thugainn

An toil leat an duilleag-sa?
Cuir gu caraid i!

 
An darna cogadh
Toiseach a' ChogaidhA' Falbh Dhan Chogadh

Na "Teritorials"Cha b’fhada thug an naidheachd gu robh an cogadh air a ghairm a’ sgaoileadh. Cha robh ceàrnaidh dhen Rìoghachd air nach tug e buaidh. Chaidh iarraidh air fireannaich a bha ’n aois cheart, agus a bha slàn, fallain, a thighinn air adhairt airson a dhol dhan arm. Ach ‘s iomadh fear a fhreagair an gairm a dh’aindeoin a bhith ro òg.

©William Chalmers

Air ais

Èist ri na h-Eòlaichean
"Bha leithid gar coimhead bhon chidhe, 's sinn a’ falbh…"
Ged a bha Murchadh MacCumhais air a bhith air falbh aig campa nan “Territorials” ron chogadh, bha fhios aige gur e rudeigin fada na bu mhotha a bha seo.
"Bha iad gar n-iarraidh airson dà mhìos..."
'S ann gu Portsmouth Barracks a chaidh Aonghas Greumach. Bha e den bheachd nach biodh feum aig an Nèibhidh air ach airson dà mhìos.
"Bha mi toilichte gu leòr falbh..."
Nuair a dh'fhalbh Raghnall Stiùbhart airson trèanadh ann an Inbhir Nis, 's beag a bha dh'fhios aige dè bha air thoiseach air.


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy