BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

DICIADAIN
29 Dàmhair 2014
Accessibility help
Teacsa a-mhàin
Strì gu Sìth : 1939 - 1945

BBC Homepage
Alba

Cuspairean

Fios thugainn

An toil leat an duilleag-sa?
Cuir gu caraid i!

 
An darna cogadh
Toiseach a' ChogaidhToiseach Tòiseachaidh

Postair "Britain's fire guard is Britain's defence"Anns a' Mhàirt 1939, ghabh arm na Gearmailt seilbh air fearann Seiceach. Gheall Breatainn agus an Fhraing don Phòlainn gun cuidicheadh iad nan toireadh Hitler ionnsaigh air an dùthaich sin.

Cha do chuir sin bacadh air a' Ghearmailt, agus air 1 Sultain 1939 ràinig arm Gearmailteach a' Phòlainn. An ceann dà latha thuirt Breatainn agus an Fhraing gu robh iad a' dol a shabaid an aghaidh na Gearmailt.

Air ais

Dealbh ©The National Archives: ref. INF2/73(99)

Èist ri na h-Eòlaichean
"Thuirt mi ris a’ Recruiting Sergeant gu robh mi ochd bliadhna deug…"
Bha Raghnall MacEachainn anns na Lovat Scouts nuair a chual' e mun chogadh.
"Cha robh mi ach 19 bliadhna a dh’aois nuair a thòisich an cogadh…"
'S ann dhan Nèibhidh a chaidh Coinneach Caimbeul nuair a thòisich an cogadh.
"Bha na gillean bochda cho happy ‘s iad a’ dol seachad òirnne…"
Bha Cairistiona Sheadhach air a slighe dhan eaglais air madainn na Sàbaid nuair a chual’ i fhèin an naidheachd.


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy