BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

DICIADAIN
29 Dàmhair 2014
Accessibility help
Teacsa a-mhàin
Strì gu Sìth : 1939 - 1945

BBC Homepage
Alba

Cuspairean

Fios thugainn

An toil leat an duilleag-sa?
Cuir gu caraid i!

 
An darna cogadh
Deireadh a, ChogaighLatha VE

A' comharrachadh deireadh a' chogaidh sa Fhraing
©Franklin D. Roosevelt Presidential Library

B' ann air 7 Cèitean 1945, a ghèill Grand Admiral Donitz, ceann-suidhe an Third Reich às leth na Gearmailt, agus dh'ainmich Churchill 8 Cèitean 1945 mar latha V.E - Victory in Europe.

Caismeachd deireadh a' chogaidh
©Franklin D. Roosevelt Presidential Library

Bha sia bliadhna de chogadh anns an Roinn Eòrpa seachad agus bha dòchas ann mu dheireadh thall dhan fheadhainn a bha strì an tìrean cèin. Aig an dachaigh, chan b' ann a-mhàin anns na bailtean mòra a bha aoibhneas.

Air ais

Èist ri na h-Eòlaichean
"B' ann an Gàidhlig a chuala mise gun do ràinig iad Normandy..."
Bha an t-Ollamh Murchadh Eòghainn Dòmhnallach fhathast na phrìosanach nuair a chuala e gu robh an Cogadh a' tighinn gu crìch.
"Stad an cogadh dhuinn san Òlaind..."
Bha Aoghas Greumach anns an Òlaind nuair a sguir an cogadh san Roinn Eòrpa. Bha trì mìosan ann mus d'fhuair e saor, agus air an rathad chunnaic e iomadh sealladh truagh.
"Bha mise san arm anns an Eadailt..."
Chrìochnaich an cogadh aig Dòmhnall Moireasdan faisg air Trieste, ach cha do dh'fhàg sin cùisean socair.
"Uill, a' chiad ghuth a chuala sinn anns na h-eileanan..."
Ann an Steòrnabhagh, chuala Seòras Stiùbhart mu dheidhinn VE Day air an rèidio. Bha pàrtaidh mòr anns a' bhaile an oidhche sin.
"'S e a' chuimhn' as fheàrr a th' agam mo mhàthair a' tighinn a-staigh..."
Chuala màthair Màiri NicDhùghaill an naidheachd air an rèidio. Ged a bha daoine toilichte, bha an smuaintean cuideachd air an fheadhainn nach tilleadh.


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy