BBC HomeExplore the BBC

DIDOMHNAICH
13 Iuchar 2014
Accessibility help
Teacsa a-mhàin
Strì gu Sìth : 1939 - 1945

BBC Homepage
Alba

Cuspairean

Fios thugainn

An toil leat an duilleag-sa?
Cuir gu caraid i!

 
An darna cogadh
Deireadh a, Chogaigh Latha VE

A' comharrachadh deireadh a' chogaidh sa Fhraing
ęFranklin D. Roosevelt Presidential Library

B' ann air 7 CŔitean 1945, a ghŔill Grand Admiral Donitz, ceann-suidhe an Third Reich Ós leth na Gearmailt, agus dh'ainmich Churchill 8 CŔitean 1945 mar latha V.E - Victory in Europe.

Caismeachd deireadh a' chogaidh
ęFranklin D. Roosevelt Presidential Library

Bha sia bliadhna de chogadh anns an Roinn Eòrpa seachad agus bha d˛chas ann mu dheireadh thall dhan fheadhainn a bha strý an týrean cŔin. Aig an dachaigh, chan b' ann a-mhÓin anns na bailtean m˛ra a bha aoibhneas.

Air ais

Èist ri na h-Eòlaichean
"B' ann an GÓidhlig a chuala mise gun do rÓinig iad Normandy..."
Bha an t-Ollamh Murchadh E˛ghainn D˛mhnallach fhathast na phrýosanach nuair a chuala e gu robh an Cogadh a' tighinn gu crých.
"Stad an cogadh dhuinn san Ďlaind..."
Bha Aoghas Greumach anns an Ďlaind nuair a sguir an cogadh san Roinn E˛rpa. Bha trý mýosan ann mus d'fhuair e saor, agus air an rathad chunnaic e iomadh sealladh truagh.
"Bha mise san arm anns an Eadailt..."
Chrýochnaich an cogadh aig D˛mhnall Moireasdan faisg air Trieste, ach cha do dh'fhÓg sin c¨isean socair.
"Uill, a' chiad ghuth a chuala sinn anns na h-eileanan..."
Ann an Ste˛rnabhagh, chuala Se˛ras Sti¨bhart mu dheidhinn VE Day air an rŔidio. Bha pÓrtaidh m˛r anns a' bhaile an oidhche sin.
"'S e a' chuimhn' as fheÓrr a th' agam mo mhÓthair a' tighinn a-staigh..."
Chuala mÓthair MÓiri NicDh¨ghaill an naidheachd air an rŔidio. Ged a bha daoine toilichte, bha an smuaintean cuideachd air an fheadhainn nach tilleadh.


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy