DIARDAOIN
16 Dàmhair 2014
Accessibility help
Teacsa a-mhàin

BBC Homepage
Scotland
Alba
Radio nan
Gaidheal
»

Rapal
An DJ
Clàran-ciùil
Seisean
Tbh

 

Fios thugainn

An toil leat an duilleag-sa?
Cuir gu caraid i!

 

Tbh

Farpais òrain ùr Ghàidhlig


Chaidh duaisean gun fheadhainn a leanas:

Anns a' chiad àite Na Gathan le "Ruigidh Sinn Mars" Èist

Anns an dara àite - Carvonix le "Stradagan Dealain" Èist

Anns an treas àite - Sunrise Not Secular leis "An Turas" Èist

Anns a' cheathramh àite - Iain MacFhionghain leis "An fheadhainn a dh'fhàg" Èist

Bha sgioba Rapail a' lorg òrain Ghàidhlig ann an nòs ùr airson an t-sreath ùr de Rapal. Bha stiùidio beag so-ghiùlain ri bhuannachadh, agus a bharrachd air an sin gheibheadh an neach soirbheachail cothrom bhidio a chlàradh a thèid a shealltainn air an ath shreath de Rapal Tbh!


Na Gathan

Na Gathan, toilichte gun bhuannaich iad farpais Rapail.

Thoir sùil tron tasglann airson barrachd fiosrachaidh fhaighinn air na còmhlain a ghabh pàirt ann an RapalAbout the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy