DIHAOINE
17 Dàmhair 2014
Accessibility help
Teacsa a-mhàin

BBC Homepage
Scotland
Alba
Radio nan
Gaidheal
»

Rapal
An DJ
Clàran-ciùil
Seisean
Tbh

 

Fios thugainn

An toil leat an duilleag-sa?
Cuir gu caraid i!

 
cdan

Thoir sùil air na clàran-ciùil.

2@8

Amy Macdonald

Tha cothrom agad fhèin òrain a thaghadh airson Rapal.

Emma

Thoir sùil air na rudan a tha a' còrdadh ri Emma.


Jocasta Sleeps

Comhead air an t-seisean a rinn Jocasta Sleeps.

Tadhal air tasglann Rapail.

Drive by Argument

Ma tha òran a tha a' còrdadh riut ach a tha a' cur nàire ort-sa, carson nach cuir thu brath thugainn? 

Dòl Eòin MacFhionghain

Thoir sùil air am bhidio-ciùil aig Dòl Eòin MacFhionghain.

Niteworks

Comhead air am bhidio a rinn Niteworks.

Èist

 About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy