BBC HomeExplore the BBC
Tha na duilleagan seo a-nise air an tasgadh agus cha t\u00e8id an \u00f9rachadh tuilleadh. Leugh mu phoileasaidh tasglainn a\u2019 BhBC.

DIARDAOIN
16 Dàmhair 2014
Accessibility help
Teacsa a-mhàin

Cuairtean


BBC Homepage
Scotland

Alba
Radio nan Gaidheal
Cuairtean

Na Srathan
Àiteachan
Essie Stiùbhart


Fios thugainn

An toil leat an duilleag-sa?
Cuir gu caraid i!

 

Diùirnis

Diùrnis

[Comharradh-clèithe: NC 404 678]

Tha am facal Diùirnis a' tighinn bhon chànan Lochlannach, a' ciallachadh rubha nam fiadh no rubha dorcha.

Tha Diùirnis ann am fior cheann a tuath Alba, air an rathad A838, mu thrì mìle an iar-thuath air beul Loch Euroboil, ann an Cataibh.

 

Bhidio

B’ ann air an cois a bhiodh an teaghlach a’ mhòrchuid dhen ùine, an t-each ‘s a’ chairt air an cùlaibh.

Bhidio

Bhiodh fadachd air daoine gus an tigeadh an luchd-siubhail le naidheachdan bho bhailtean eile, agus b' ann glè ainneamh a bhiodh daoine a’ cur sìos orra fhèin no air an dòigh-beatha a bh’aca.

B' ann aig a' champa ann an Achadh nam Buirinn a thachair Seumas MacEanraig à Sgoil Eòlais na h-Alba ri teaghlach Essie airson a' chiad uair.

Bha Seasaidh Mhoireasdan nach maireann air a bhith fuireach ann an Diùirnis bho 1939 agus bha deagh chuimhne aice air na Stiùbhartaich.

Bha Essie fìor chuideachail dha seanair, Ailidh, a chaill a fhradharc nuair a bha i glè òg.

Diùirnis
Diùirnis
Diùirnis

air ais

Feumaidh tu RealPlayer mus cluinn thu am fuaim no fus faic thu a' bhidio. Faigh RealPlayer.About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy