BBC HomeExplore the BBC
Tha na duilleagan seo a-nise air an tasgadh agus cha t\u00e8id an \u00f9rachadh tuilleadh. Leugh mu phoileasaidh tasglainn a\u2019 BhBC.

DIARDAOIN
16 Dàmhair 2014
Accessibility help
Teacsa a-mhàin

Cuairtean


BBC Homepage
Scotland

Alba
Radio nan Gaidheal
Cuairtean

Na Srathan
Àiteachan
Essie Stiùbhart


Fios thugainn

An toil leat an duilleag-sa?
Cuir gu caraid i!

 

Essie Stiùbhart

Essie Stiùbhart
Essie Stiùbhart

© Willie Morrison

Rugadh Essie Stiùbhart ann an 1941, agus chaidh a togail anns an Luirg ann an siorrachd Chataibh.

'S i Essie tè den fheadhainn mu dheireadh dhen luchd-siubhail a bhiodh a' dol air cuairt shamhraidh an Cataibh. Chaidh a togail le a màthair, Màiri, agus a seanair Ailidh Dall Stiùbhart, aig an robh fìor chliù mar sgeulaiche Gàidhlig. Gach samhradh shiùbhladh iad suas ri còig cheud mìle tro ghlinn agus mu chuairt chladaichean Chataibh, le each is cairt.

Tha Essie an-diugh a' cumail beò nan sgeulachdan a chuala i aig a màthair agus aig a seanair. Ma bhruthas sibh air Na Srathan, bheir Essie sibh air a' chuairt air am b' àbhaist dhaibh a bhith a' dol.

air aisAbout the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy