BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

DIARDAOIN
16 Dàmhair 2014
Accessibility help
Teacsa a-mhàin

Cuairtean


BBC Homepage
Scotland

Alba
Radio nan Gaidheal
Cuairtean

Dachaigh
Inbhir Nis
Loch Aillse
Bàideanach & Srath Spè
Loch Abar


Fios thugainn

An toil leat an duilleag-sa?
Cuir gu caraid i!

 
Loch Aillse Inbhir NisLoch AbarLoch AillseBàideanach & Srath Spè
Loch Albhaidh

Sgeulachdan, òrain, eachdraidh, beul-aithris - sin a tha feitheamh ort ma ghabhas tu Cuairt an seo. Cuiridh tu eòlas air daoine leithid Alasdair "Gleannach" Dòmhnallach, Calum "Pìobaire" Mac a' Phearsain agus Dòmhnall Gobha Siosal. Gheibh thu fiosrachadh mu àiteachean mar Fas na Coille agus Torr a' Ghoill agus mu na daoine a bha uair a' fuireach annta. Cluinnidh tu bàrdachd agus corra òran cuideachd.

Tha na clàraidhean a rinn Crìsdean Dillon còmhla ri Ruairidh MacAoidh airson BBC Radio nan Gàidheal eadar 1977 agus 1979 ann an Loch Abar, Inbhir Nis, Loch Aillse, Bàideanach agus Srath Spè a' toirt sealladh air na sgìrean sin tro shùilean duine a bha eòlach air an dualchas, fiosrach mun eachdraidh agus measail air na daoine. Gabh fhèin Cuairt na chuideachd.

Crìsdean Dillon

Crìsdean Dillon

Le obair mar chraoladair, shiubhail Crìsdean gu iomadh coimhearsnachd gus sgeulachdan, òrain is beul-aithris nan Gàidheal a chlàradh.

Ruairidh MacAoidh

Ruairidh MacAoidh

Le eòlas farsaing air eachdraidh, seanachas agus cànan, chruinnich Ruairidh pailteas de fhiosrachadh thar nam bliadhnaichean.About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy