BBC HomeExplore the BBC
Tha na duilleagan seo a-nise air an tasgadh agus cha t\u00e8id an \u00f9rachadh tuilleadh. Leugh mu phoileasaidh tasglainn a\u2019 BhBC.

DIARDAOIN
16 Dàmhair 2014
Accessibility help
Teacsa a-mhàin

Cuairtean


BBC Homepage
Scotland

Alba
Radio
Cuairtean
Na Srathan
Ceithir Sgìrean


Fios thugainn

An toil leat an duilleag-sa?
Cuir gu caraid i!

 
 

Thigibh air chuairt tro dhiofar sgìrean na h-Alba far an cluinnear sgeulachdan, òrain, eachdraidh agus beul-aithris bho dhaoine a bha eòlach air an dualchas, fiosrach mun eachdraidh agus measail air na daoine.

Brùth air a' mhapa agus gabh cuairt nan cuideachd.About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy