BBC Home
Explore the BBC

ALBA NAIDHEACHDAN

---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / DHETH
Turn ON
Cuir AIR
What is VOCAB? DŔ th'ann a VOCAB?
Tuilleadh
bhon BhBC
---------------
CÓnain
 
┘raichte air:
 
Post-d gu caraid   Dreach cl˛-bhualaidh
Luchd-bathair Le˛dhais a' gearain
 
Thuirt luchd-bathair ann an Le˛dhas gun deach innse dhaibh gun tŔid na faraidhean aiseag aca an Óirde 120% bhon Ghiblean.

Fi¨s le l¨ghdachadh airson a bhith a' siubhal tric, tha iad ag rÓdh gum biodh an t-Órdachadh a' ciallachadh gun cosgadh e c˛rr air mýle not artaic a chur eadar Ste˛rnabhagh agus týr-m˛r dÓ thuras.

Tha an luchd-bathair ag rÓdh gun cuireadh an suidheachadh b¨ithtean Ste˛rnabhaigh ann an cunnart.

Thuirt am fear-gnothaich DÓibhidh Wood gun deigheadh an luchd-bathair a choireachadh ged a 's e an riaghaltas a bhiodh ag Órdachadh phrýsean.

Tha Riaghaltas na h-Alba ag rÓdh nach eil mothachadh sam bith aca de dh'Órdachadh ga leithid, agus gun tŔid a' ch¨is a dheasbad aig coinneamh ann an Ste˛rnabhagh Diluain an 17mh den Fhaoilleach.

 
 
AN TUILLEADH
 
 
Post-d gu caraid   Dreach cl˛-bhualaidh
 

About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy