BBC Home
Explore the BBC

ALBA NAIDHEACHDAN

---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / DHETH
Turn ON
Cuir AIR
What is VOCAB? D th'ann a VOCAB?
Tuilleadh
bhon BhBC
---------------
Cnain
 
raichte air: 25 An t-Samhain, 2011 - Air fhoillseachadh aig 11:37 BST
 
Post-d gu caraid   Dreach cl-bhualaidh
Naidheachdan 1100 25mh an t-Samhain 2011
 

Lasachadh Cs a' Chonnaidh

Thid Cs a' Chonnaidh a lghdachadh ann an eileanan iomallach Bhreatainn on Mhrt an ath-bhliadhna. Dh'fhoillsich rd-Rnaire Roinn an Ionmhais, Danny Alexander, gu bheil iad air cead Erpach fhaighinn airson lasachadh de 5sg san not a dhanamh air cs a' pheatroil agus an diesel ann an Eileanan Costa an Iar na h-Alba, na h-Eileanan mu Thuath, agus Eileanan Scilly. Airson danamh cinnteach nach caill stiseanan connaidh eileanach airgead fon sgeama, thuirt Mgr Alexander gum biodh iadsan airidh air an lasachadh bho thoiseach an Fhaoillich.

Tubaist-rathaid

Chan eil fhios fhathast an e droch shde a dh'adhbharaich tubaist-rathaid anns na Hearadh anns an do chaill boireannach a beatha an-raoir. Chaidh an cr anns an robh i a' siubhail far an rathaid mu 4:00f faisg air Loidse Horsacleit. Tha am pirt ud den rathad A859 fhathast dinte, agus thathas ag iarraidh air dribhearan Rathad nam Bgh a ghabhail.

Cion-cosnaidh

Chuir Rnaire an Ionmhais ann an Alba, Iain Swinney, filte air sgeama r Riaghaltas Westminster airson diligeadh ri cion-cosnaidh am measg igridh. Thid 1bn a chosg air Cmhnant igridh an Riaghaltais a thid fhoillseachadh leis an Leas-Phromhaire, Nick Clegg an-diugh fhathast.

Heathrow

Dh'iarr Port-adhair Heathrow air companaidhean adhair a bhios a' sgiathadh a-steach bho thall-thairis fhad 's a tha an Roinn Phoblach air stailc an ath-sheachdain gearradh air ais gu mr air na tha iad a' giulain de luchd-siubhail. Thuirt oifigich gur dcha gun tid dil de suas ri 12 uair de thde a chur air luchd-siubhail fhad 's a tha sgrdadh ga dhanamh air an ceadan-siubhail aca.

Ospadal Roghail Dhn ideann

Tha sgrdadh ga dhanamh air casaidean gun do thisich fear-glanaidh aig ospadal ann an Dn ideann air conaltradh ri euslainteach as didh dha fiosrachadh pearsanta mu a deidhinn a thoirt far siostam coimpiutaireachd an ospadail. Tha e air a thuigsinn gun deach cobhair a dhanamh air a' bhoireannach ann an ionad A&E Ospadal Roghail Dhn ideann air an t-seachdain seo chaidh, agus gun do thisich am fear-glanaidh a' cur teachdaireachdan thuice air lonra conaltraidh sisealta.

Network Rail

Thid casaidean a chur as leth Network Rail co-cheangailte ri bs dithis dheugaire aig crois-rile ann an 2005. Bhsaich Olivia Baslington a bha 14, agus Charlotte NicThmais, aois 13, nuair a chaidh an leagail le trana ann an Elsenham ann an Essex. Tha Oifis Riaghlaidh na Rile air cis eucoir a thogail agus iad a' cur as leth na companaidh gun deach riaghailtean slinte is sbhailteachd a bhriseadh.

An Tinneas Tuiteamach

Thuirt luchd-iomairt nach eil gu ler ga dhanamh do dhaoine a tha a' fulang leis an Tinneas Tuiteamach ann an Alba. Tha ireamhan ra a' sealltainn thairis air na sia bliadhna a dh'fhalbh gun tinig rdachadh de 40% air na tha de dh'Albannaich a' fulang le Epilepsy. A dh'aindeoin sin tha a' bhuidheann a tha a' riochdachadh dhaoine air a bheil an tinneas ag rdh nach eil ach cig bird-shlinte a-mach 14 a' fastadh neach-comhairleachaidh shnraichte.

Sprs

Dh'ainmich Hibs Pat Fenlon mar mhanaidsear r aca. Tha Fenlon, a b'bhaist a bhith aig Bohemians, air gluasad gu Easter Road air cmhnant d bhliadhna gu leth.

 
 
CEANGALAICHEAN IONADAIL
Naidheachdan 1100 24mh an t-Samhain 2011
24 An t-Samhain, 2011 | Naidheachdan
Naidheachdan 1100 23mh an t-Samhain 2011
23 An t-Samhain, 2011 | Naidheachdan
Naidheachdan 1100 22mh an t-Samhain 2011
22 An t-Samhain, 2011 | Naidheachdan
Naidheachdan 1100 21mh an t-Samhain 2011
21 An t-Samhain, 2011 | Naidheachdan
AN TUILLEADH
 
 
Post-d gu caraid   Dreach cl-bhualaidh
 

About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy