BBC Home
Explore the BBC

ALBA NAIDHEACHDAN

---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / DHETH
Turn ON
Cuir AIR
What is VOCAB? D th'ann a VOCAB?
Tuilleadh
bhon BhBC
---------------
Cnain
 
raichte air: 24 An t-Samhain, 2011 - Air fhoillseachadh aig 13:20 BST
 
Post-d gu caraid   Dreach cl-bhualaidh
Naidheachdan 1100 24mh an t-Samhain 2011
 

Stailc

Tha an t-Aonadh son Seirbheisean Poblach agus Coimearsalta a' fgail air Riaghaltas Bhreatainn nach eil iad a' danamh gu ler airson ullachadh son stailc a tha gu bhith sa roinn phoblaich an ath-sheachdain. Bidh crr is 1800 luchd-obrach bho sheirbheis crochan na roghachd air stailc, agus tha an riaghaltas air iarraidh air luchd-obrach na seirbheis catharra ann an Whitehall na dreuchdan aca a ghabhail os limh thairis air an m sin. Tha luchd-obrach na roinne poblaich gu bhith air stailc is iad m-thoilichte mu atharraichean sna peinnseanan aca.

Super Puma

Fhuair an rannsachadh oifigeil mu thubaist heileacoptair anns a' Chuan a Tuath, anns an do chaill sia duine deug am beatha, gur e an gearbox a dh'fhilig. Bha an Super Puma a' tilleadh a dh'Obar Dheathain bho chlr-ola Miller nuair a chaidh i dhan a' mhuir far chladach Cheann Phdraig. Chaidh an dithis chriubha, agus na ceithir duine deug eile a bh'air brd, uile a mharbhadh. Thinig e am brr gu robhar a' beachdachadh air gearbox r a chur innte seachdain ron tubaist, ach gun deach sin a chur dheth air sgth m-thuigse eadar a' chompanaidh a rinn an Super Puma agus an fheadhainn a bha ga ruith.

Inimrich

Tha na h-ireamhan as ire air sealltainn gun d' rinig an ireamh de dhaoine a thinig a-steach do Bhreatainn a dh'fhuireach an-uiridh crr is 250,000. Tha an riaghaltas ag rdh gu bheil targaidean aca son an ireamh sin a lghdachadh. Tha iad airson an re a thoirt sos 100,000 gach bliadhna eadar seo agus 2015.

Cronadh a' chladaich

Sheall rannsachadh-mara, a rinnear mu thimcheall air sgre an Iochdair ann an Uibhist a Deas, nach biodh na tuiltean a bhuail an t-ite ann an 2005 air uidhir a' chron a dhanamh mur a b'e gun robh cabhsair air an Fhadhal a Deas. Chaidh toradh an rannsachaidh fhoillseachadh aig coinneamh phoblach san eilean an-raoir. Chaill teaghlach de chignear am beatha anns an stoirm mhr bho chionn seachd bliadhna.

Dn D

Tha deugaire seachd bliadhna deug dh'aois san ospadal ann an Dn D an didh dhaibh a bhith air an lorg ann am for dhroch staid ann am fear de shridean a' bhaile. Chaidh an neach a lorg ann an Slighe Caird mu leth uair an didh sia sa mhadainn an diugh. Tha poilis air an sgre a chomharrachadh airson rannsachaidh.

Gambia

Bidh taghadh a' gabhail ite ann an Gambia an-diugh airson cinn-suidhe r. Ach leis nach eil comas-leughaidh aig mran de mhuinntir na dthcha, 's ann le marbles a bhios daoine a' bhtadh, seach le pipear-baileat. Bidh drumaichean mra aig gach stisean le dealbh gach tagraiche. Agus ge bith c tha daoine son bhtadh - bidh iad a' cur am marble dhan druma sin. Ge bith c an tagraiche a gheibh na marbalan as motha - 's iad a bhuannaicheas.

Sprs

Tha Radio nan Gidheal a' tuigsinn gun tid Pat Fenlon ainmeachadh mar mhanaidsear r Hibs. Thug an sgioba ireannach Bohemians cead dha bruidhrinn ri Hibs an-raoir, agus thathas an dil gun cuir Fenlon ainm ri cmhnant tr bliadhna gu leth aig Easter Road.

Dh'fhaodadh Rangers cmhnant a thabhainn do Sone Aluko an-diugh. Tha an seann sgioba aig Aluko, Obar Dheathain, ag rdh gum bi iad ag iarraidh airgead-dolaidh ma ghluaiseas e gu Ibrox.

 
 
CEANGALAICHEAN IONADAIL
Naidheachdan 1100 23mh an t-Samhain 2011
23 An t-Samhain, 2011 | Naidheachdan
Naidheachdan 1100 22mh an t-Samhain 2011
22 An t-Samhain, 2011 | Naidheachdan
Naidheachdan 1100 21mh an t-Samhain 2011
21 An t-Samhain, 2011 | Naidheachdan
Naidheachdan 1100 18mh an t-Samhain 2011
18 An t-Samhain, 2011 | Naidheachdan
AN TUILLEADH
 
 
Post-d gu caraid   Dreach cl-bhualaidh
 

About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy