BBC Home
Explore the BBC
Tha na duilleagan seo a-nise air an tasgadh agus cha t\u00e8id an \u00f9rachadh tuilleadh. Leugh mu phoileasaidh tasglainn a\u2019 BhBC.

ALBA NAIDHEACHDAN

---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / DHETH
» Turn ON
Cuir AIR
» What is VOCAB? Dè th'ann a VOCAB?
Tuilleadh
bhon BhBC
---------------
Cànain
 
Ùraichte air: 23 An t-Samhain, 2011 - Air fhoillseachadh aig 12:23 BST
 
Post-d gu caraid   Dreach clò-bhualaidh
Naidheachdan 1100 23mh an t-Samhain 2011
 

Leveson

Bheir Ceit agus Gerry McCann fianais seachad an-diugh aig rannsachadh a' Mhorair Leveson air ìrean modh nam meadhanan. Mìnichidh iad mu mar a làimhsich na pàipearan-naidheachd cùis na h-ighne aca, Madeleine, nuair a chaidh a dhìth ann am Portugal. Cuideachd a' toirt fianais an-diugh bidh am fear-lagh, Marc Lewis, a tha a' riochdachadh daoine a dh'fhuiling farchluais fònaichean, agus Sheryl Gascoigne, a b'abhaist a bhith pòsda aig a' chluicheadair ball-coise Pòl Gascoigne.

Luchd-obrach

Dh'fhoillsich an riaghaltas planaichean airson a dhèanamh nas fhasa do ghniomhachasan faighinn cuidhteas do luchd-obrach. Tha ministearan airson a' cho-chomhairle a dh'fheumas companaidhean a dhèanamh mus pàigh iad daoine dheth a ghearradh bho 90 là gu dìreach 30 là. Tha iad cuideachd airson lughdachadh a dhèanamh air na tha do chùisean a tha a' dol gu tribunalan cosnaidh.

Peinnseanan

Chàin Caidreachas Poilis na h-Alba plana an riaghaltais airson atharrachadh a dhèanamh air peinnseanan na roinne poblaich, is iad ag ràdh gu bheil deamocrasaidh ga mhasladh. Tha an caidreachas am measg nan buidhnean as ùire a th'air air cur an aghaidh molaidhean airson àrdachadh de 3.2% a dhèanamh air na tha luchd-obrach na roinne poblaich a' pàigheadh a-steach dha na peinnseanan aca. Ged a tha peinnseanan poilis na h-Alba a' tighinn fo sgeith riaghaltais Holyrood, tha ministearan ag ràdh gu feum iad gabhail ri na riaghailtean ùra a tha a' tighinn bho Westminster air neo gun caill iad na milleanan notaichean ann am maoineachadh.

Locarbaidh

Thèid iarraidh air Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte a h-uile oidhirp a dhèanamh fiosrachadh fhaighinn bho riaghaltas ùr Libia mu bomadh Locarbaidh. Iarraidh am Morar Tòraidheach, Morar Shailcirc, air ministearan innse dè an impidh a tha iad a' cur air riaghaltas eadar-amail Libia fianais sam bith a th'aca mun ionnsaigh a thoirt seachad. Thèid a' chùs a thogail ann an Taigh nam Morairean feasgar.

SYHA

Dh'fhoillsich Comunn Òsdailan Òigridh na h-Alba planaichean airson còig òsdailan a dhùnadh, a dhà dhiubh air Ghàidhealtachd. Tha an SYHA airson an òsdail mhòr aca ann an Ardain ri taobh Loch Laomainn a dhùnadh, cuide ri òsdail Chanasabaidh faisg air Taigh Iain Ghròt. Dùinidh trì òsdailan sna Crìochan; ann Am Maol Ros, Kirk Yetholm agus Broadmeadows faisg air Sailcirc.

Rangers

Cha tèid a' chompanaidh leis a bheil Rangers a thoirt gu lagh air casaidean nach deach bile a phàigheadh. Bha a' chompanaidh lagh, Fyfe Ireland, air cùis lagh a thogail, is iad ag ràdh nach d'fhuair iad am pàigheadh airson seirbheisean laghail. Tha e air a thuigsinn gun d'thàinig an dà thaobh gu aonta taobh a-muigh na cùirteach.

Spòrs

Tha Craig Levein anns a' Bhruiseil an-diùgh airson clàr-cluiche aontachadh le na còig dùthchanan eile a bhios a' farpais ri Alba airson àite fhaighinn aig Cuach na Cruinne ann an 2014.

Faodaidh Celtic a' bheàrn eadar iad fhèin agus Rangers a lughdachadh gu seachd puingean a-nochd ma nì iad a' chùis air Dùn Phàrlain aig Parkhead.

Tha manaidsear St Mirren, Danny Lennon, air cùmhnant ur aontachadh leis a' chlub.

 
 
CEANGALAICHEAN IONADAIL
Naidheachdan 1100 22mh an t-Samhain 2011
22 An t-Samhain, 2011 | Naidheachdan
Naidheachdan 1100 21mh an t-Samhain 2011
21 An t-Samhain, 2011 | Naidheachdan
Naidheachdan 1100 18mh an t-Samhain 2011
18 An t-Samhain, 2011 | Naidheachdan
Naidheachdan 1100 17mh an t-Samhain 2011
17 An t-Samhain, 2011 | Naidheachdan
AN TUILLEADH
 
 
Post-d gu caraid   Dreach clò-bhualaidh
 

About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy