BBC Home
Explore the BBC

ALBA NAIDHEACHDAN

---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / DHETH
Turn ON
Cuir AIR
What is VOCAB? D th'ann a VOCAB?
Tuilleadh
bhon BhBC
---------------
Cnain
 
raichte air: 16 An t-Samhain, 2011 - Air fhoillseachadh aig 12:03 BST
 
Post-d gu caraid   Dreach cl-bhualaidh
Naidheachdan 1100 16mh an t-Samhain 2011
 

Cion-cosnaidh

Dh'irich an ireamh dhaoine a tha gun chosnadh ann am Breatainn mu 129,000 anns an t-Sultain gu 2.62m. Thuirt Oifis nan Staitistigean Niseanta gu bheil an ireamh as motha riamh de dhaoine ga gun chosnadh, agus sin air irigh gu crr is millean. Bha cir is 5,000 a bharrachd gun obair an Alba air a' mhos sin, a' toirt na h-ireimh gu lir gu 215,000.

Casg Smocaidh

Thuirt Comann Meidigeach Bhreatainn gu bheil fianais lidir aca gum bu chir smocadh a chasg ann an craichean, ged nach biodh ann an cr ach an dribhear fhin, agus tha iad ag iarraidh air Riaghaltas na h-Alba an casg sin a chur an ss. Thuirt an Riaghaltas nach eil planaichean aca airson sin a dhanamh, ach gun seall iad ri molaidhean sam bith airson smachd a chur air droch bhuaidh thombaca.

Alison Hume

Fhuair rannsachadh FAI gum faodadh gum biodh boireannach Siorrachd ir fhathast be nam biodh na seirbheisean iginn air a togail na bu luaithe na rinn iad seann mhinn ghuail. Thuit Alison Hume, a bha 44, agus a bhuinneadh do Ghalston, dhan mhinn ann an 2008. Bha i ann airson sia uairean de thde, fhad 's a chuir m-chinnt mu riaghailtean Slinte is Sbhailteachd maill air obair-theasairginn. Chaochaill i an didh grim-chridhe a ghabhail nuair a chaidh a togail mu dheireadh thall s a' mhinn.

Prosan Bhrr na Linne

Tha am prosan as motha an Alba, Brr na Linne ann an Glaschu, a leth uidhir a-rithist cho ln 's a bu chir dha. Thuirt rd-Inspector nam Prosan, am Brigadier Uisdean Rothach, gu bheil dragh mr airsan mun rdachadh san ireamh phrosanach a tha gan cumail anns a' phrosan fhad 's a tha iad a' feitheamh ri dhol dhan chirt.

Talamh Ionaltraidh

Tha cunnart ann gun caill mran chroitearan a tha a' cleachdadh talamh ionaltraidh pirt den t-subsadaidh aca, a rir elaiche a tha a' bruidhinn ri co-labhairt de Luchd-Measaidh Choimisean nan Croitearan an-diugh. Tha Gwyn Jones ag rdh gu bheil molaidhean airson Poileasaidh Coitcheann an iteachais a' ciallachadh gun caill croitearan a-mach gu mr, an coimeas ri tuathanaich.

Ceannardan Bun-sgoile

Tha ceannardan bun-sgoile na h-Alba air bhtadh airson stailc. Chuir an t-aonadh aca, an AHDT, romhpa aig coinneimh an-raoir, gun tid iad air adhart le stailc cmhla ri luchd-obrach eile san roinn phoblaich air an 30mh l den mhos seo, agus iad a' gearain mu atharrachadh anns a' pheinsean aca.

Trana na h-Oidhche

Dh'fhaodadh gun tid cur s do na seirbheisean trana tron oidhche Lunnainn dhan Ghearasdan agus Inbhir Nis fo phlanaichean a chuir Buidheann Chmhdhail Riaghaltas na h-Alba air adhart. Bha Rile Bhreatainn airson faighinn cuidhteas nan seirbheisean seo an toiseach bho chionn 16 bliadhna, ach thinig orra cur s dhan phlana aig an m sin.

Sprs

Tha a h-uile coltas gu bheil Hibs deiseil airson Pat Fenlon, a tha an-drsta na mhanaidsear air a' chluba ireannach, Bohemians, fhastadh gu dreuchd a' mhanaidseir aig Easter Road.

Chaidh Poblachd na h-ireann troimhe gu cuairtean deireannach Euro 2012 an-raoir. Ged is e 1-0 a bh' ann eadar iad fhin agus Estonia an-raoir ann am Baile tha Cliath, 's e 5-1 a bh' ann dha na h-ireannaich thairis air an d gheama. Chaidh Poblachd nan Seiceach, Croitia agus Portagal troimhe an-raoir cuideachd dhan taghadh a bhios ann an ceann cola-deug.

 
 
CEANGALAICHEAN IONADAIL
Naidheachdan 1100 14mh an t-Samhain 2011
14 An t-Samhain, 2011 | Naidheachdan
Naidheachdan 1100 11mh an t-Samhain 2011
11 An t-Samhain, 2011 | Naidheachdan
Naidheachdan 1100 10mh an t-Samhain 2011
10 An t-Samhain, 2011 | Naidheachdan
Naidheachdan 1100 09mh an t-Samhain 2011
09 An t-Samhain, 2011 | Naidheachdan
AN TUILLEADH
 
 
Post-d gu caraid   Dreach cl-bhualaidh
 

About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy