BBC Home
Explore the BBC

ALBA NAIDHEACHDAN

---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / DHETH
Turn ON
Cuir AIR
What is VOCAB? D th'ann a VOCAB?
Tuilleadh
bhon BhBC
---------------
Cnain
 
raichte air: 01 An t-Samhain, 2011 - Air fhoillseachadh aig 11:52 BST
 
Post-d gu caraid   Dreach cl-bhualaidh
Naidheachdan 1100 01mh an t-Samhain 2011
 

Eaconomaidh

D'fhs eaconomaidh na Rioghachd Aonaichte nas motha na bha dil san treas cairteal den bhliadhna. Bha torradh na dthcha, an GDP, suas 0.5 % eadar an Iuchair agus an t-Sultainn an coimeas ri 0.1% sna tr miosan ron a sin. Tha na h-ireamhan ra airson eaconomaidh na h-Alba a' sealltainn fs gl bheag san darna cairteal den bhliadhna agus bidh toiseach na h-ath bhliadhna ann mus tid ireamhan na treas cairteal ann an Alba fhoillseachadh.

Euro

Thuit luach nan earrannan ann an Lunnainn leis an naidheachd gu bheil a' Ghrig a' beachdacadh air referendum a dh'fhaodadh cuir s dhan aonta son comhair air an Eurozone. Agus bha luach nan earrannan anns a' Ghearmailt sios cuideachd, mu 3.5% anns a' mhadainn an diugh.

Deoch lidir

Tha an SNP a' cur am plana airson bun-phrs air deoch lidir mu choinneimh na Prlamaid Albannaich an diugh. Chuir na prtaidhean dbhlan s dha na planaichean sin anns a' phrlamaid mu dheireadh ach le mr-chuid sheasmach aig an SNP a-nise tha a h-uile coltas ann gun tid na molaidhean sin a stidheachadh mar lagh.

Murt

Tha dil ri ceathrar dhaoine sa chirt ann an Cill Mhearnaig an diugh fhathast fo chasaid mu mhurt boireannaich air nach eil sgeul bho chion seachd miosan. B' ann sa Ghiblean am bliadhna a chaidh Lynda Spence, 28, fhaicinn mu dheireadh agus i a' fgail dachaidh a prantan ann an Glaschu.

Rannsachadh Tubaist Bhsmhor

Thisich Rannsachadh Tubaist Bhsmhor ann am Port Rgh an diugh mu bhs dhithis iasgair Moireibh. Chaidh an trlair aca air na creagan air Eilean Thrndaidh far ceann a tuath an Eilein Sgitheanaich bho chion crr 's cig bliadhna. Thinig corp Dhibhidh Davidson air tr seachdainean an didh sin air taobh siar Rois ach cha d'fhuaireas sgeul riamh air an sgiobair, Niall Mac an t-Sutharlanaich.

Beechwood

Tha comhairlichean Gidhealach a' beachdachadh an diugh air a' phlana airson campus r do dh'Oilthigh na Gidhealtachd 's nan Eilean aig Beechwood, air iomall Inbhir Nis. Ach tha dil air bhith sa chis 's dragh air cuid mun bhuaidh air trafaig - agus ged a tha feadhainn ag iarraidh cearcall-rathaid mu choinneimh sin - chan eil oifigearan na comhairle ag aontachadh.

Sprs

Dh'aimnich manaidsear na h-Alba, Craig Levein, an sguad niseanta airson a' gheam chairdeal ann an Copras an ath-sheachdain. Chaidh Barry Bannan aig Aston Villa fhgail a-mach s an sgioba agus esan fo amharas an drasta mu bhith a' dribheadh fo bhuaidh na dibhe. Tha ite ann ge ta airson a' chiad uair dhan chluicheadair aghaidh aig Huddersfield Town, Jordan Rhodes.

Tha an taghadh ann feasgar an diugh airson na cairteal cuairtean deireannach de Chupa Liog na h-Alba le Celtic, Cill Mhearnaig, an Eaglais Bhreac agus Ayr United air fhgail san fharpais.

Tha cothrom a-nochd aig Arsenal agus Chelsea a dhol chun na h-ath re den Champions League.

Dh'fhg Graham Henry a dhreuchd mar mhanaidsear air sgioba rugbaidh New Zealand, dreach beagan a bharrachd agus seachdain agus e air Cupa na Cruinne a thogail cmhla ris na h-All Blacks.

 
 
CEANGALAICHEAN IONADAIL
Naidheachdan 1100 31mh an Dmhair 2011
31 An Dmhair, 2011 | Naidheachdan
Naidheachdan 1100 28mh an Dmhair 2011
28 An Dmhair, 2011 | Naidheachdan
Naidheachdan 1100 27mh an Dmhair 2011
27 An Dmhair, 2011 | Naidheachdan
Naidheachdan 1100 26mh an Dmhair 2011
26 An Dmhair, 2011 | Naidheachdan
AN TUILLEADH
 
 
Post-d gu caraid   Dreach cl-bhualaidh
 

About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy