BBC Home
Explore the BBC
Tha na duilleagan seo a-nise air an tasgadh agus cha t\u00e8id an \u00f9rachadh tuilleadh. Leugh mu phoileasaidh tasglainn a\u2019 BhBC.

ALBA NAIDHEACHDAN

---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / DHETH
» Turn ON
Cuir AIR
» What is VOCAB? Dè th'ann a VOCAB?
Tuilleadh
bhon BhBC
---------------
Cànain
 
Ùraichte air: 07 An Dùbhlachd, 2009 - Air fhoillseachadh aig 15:35 BST
 
Post-d gu caraid   Dreach clò-bhualaidh
Maoineachadh ùr don Ghàidhlig
 
Airgead
Thuirt Mgr Russell gu bheil meudachadh na th' ann de luchd-labhairt riatanach
Chaidh £5.29m fhoillseachadh airson pròiseict rannsachaidh eadar diofar oilthighean ann an Alba, mu choinneimh leasachadh na Gàidhlig.

Bidh am pròiseact, air a bheil Soillse, ag amas air ath-bheothachadh a thoirt air a' chànan air feadh na h-Alba.

'S ann bho Chomhairle Mhaoineachaidh na h-Alba, Bhòrd na Gàidhlig, agus Iomairt na Gàidhealtachd 's nan Eilean a thàinig a' mhaoin.

Thèid an t-suim a roinn eadar Oilthigh Obar Dheathain, Oilthigh Dhùn Èideann, Oilthigh Ghlaschu, agus OGE.

Thèid an t-airgead a chleachdadh gus naoi cothroman PhD a chruthachadh, agus co-labhairt bhliadhnail a chumail gus toraidhean rannsachaidh a thaisbeanadh.

Bidh an rannsachadh ag amas air stiùireadh a thoirt do dh'iomairtean sòisealta agus eaconamach an Riaghaltais Albannaich mu choinneimh na Gàidhlig.

Thàinig an naidheachd agus £50,000 ga fhoillseachadh le Rùnaire an Fhoghlaim, Mìcheal Russell, agus e a' toirt seachad Òraid an t-Sabhail Mhòir.

Thuirt e gu bheil obair èiseil ro Alba, a bhith a' cruthachadh ginealaich ùir de luchd-labhairt na Gàidhlig.

Bidh fòcas air na bliadhnaichean tràtha, an sgoil, agus foghlam inbheach is coimhearsnachd, fìor chudromach thuirt e, airson an amas sin a choileanadh.

Thèid an t-airgead a tha MG Alba a' faighinn a chleachdadh airson làrach-lìn ùr a chruthachadh le goireasan do luchd-ionnsachaidh.

 
 
Ceanglaichean eile
Chan eil uallach air a' BhBC airson na th' air làraichean-lìn eile
AN TUILLEADH
 
 
Post-d gu caraid   Dreach clò-bhualaidh
 

About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy