BBC Home
Explore the BBC
Tha na duilleagan seo a-nise air an tasgadh agus cha t\u00e8id an \u00f9rachadh tuilleadh. Leugh mu phoileasaidh tasglainn a\u2019 BhBC.

ALBA NAIDHEACHDAN

---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / DHETH
» Turn ON
Cuir AIR
» What is VOCAB? Dè th'ann a VOCAB?
Tuilleadh
bhon BhBC
---------------
Cànain
 
Ùraichte air: 28 Am Faoilleach, 2009 - Air fhoillseachadh aig 11:48 BST
 
Post-d gu caraid   Dreach clò-bhualaidh
Seachd obraichean Gàidhlig ùra aig OGE
 
An Tùr aig Sabhal Mòr Ostaig
Bidh cuid de na h-obraichean aig an t-Sabhal Mhòr
Chan fhada gus am bi seachd obraichean Gàidhlig ùra aig Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean.

Thuirt Cathraiche Comataidh Gàidhlig an oilthigh gun roghnaich OGE na dreuchdan a stèidheachadh mar thoradh air airgead a fhuair iad bho Bhòrd na Gàidhlig agus às an Aonadh Eòrpach.

Bidh neach ann a bhios ag eadar-theangachadh agus a' cruthachadh stuth airson an eadar-lìn, feadhainn a bhios an urra ri modùilean is rianachd, agus co-òrdanaiche air a' phròiseict air fad.

"Tha e inntinneach faicinn aig àm far a bheil staing ionmhais a' bualadh oirnn gu bheil na cothroman a tha seo ann agus gu bheil obraichean ann airson muinntir na Gàidhlig," thuirt Anna NicSuain, a tha ag obair aig Colaiste a' Chaisteil ann an Steòrnabhagh.

Bha a' Bh.Ph. NicSuain cuideachd ag ràdh gum bi cuid dhe na dreuchdan aig oifis an oilthigh ann an Inbhir Nis airson dèanamh cinnteach gu bheil a' Ghàidhlig aig cridhe an leasachaidh.

 
 
Ceanglaichean eile
Chan eil uallach air a' BhBC airson na th' air làraichean-lìn eile
AN TUILLEADH
 
 
Post-d gu caraid   Dreach clò-bhualaidh
 

About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy