BBC Home
Explore the BBC
Tha na duilleagan seo a-nise air an tasgadh agus cha t\u00e8id an \u00f9rachadh tuilleadh. Leugh mu phoileasaidh tasglainn a\u2019 BhBC.

ALBA NAIDHEACHDAN

---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / DHETH
» Turn ON
Cuir AIR
» What is VOCAB? Dè th'ann a VOCAB?
Tuilleadh
bhon BhBC
---------------
Cànain
 
Ùraichte air: 30 An t-Sultain, 2008 - Air fhoillseachadh aig 15:00 BST
 
Post-d gu caraid   Dreach clò-bhualaidh
DVD ùr do luchd-ionnsachaidh ga fhoillseachadh
 
Uibhist a Deas
'S ann mu bheatha anns na h-Eileanan a tha an DVD
Thèid DVD ùr fhoillseachadh Diciadain a tha a' toirt seallaidh do dhaoine air coimhearsnachdan nan Eilean.

Chaidh Guthan nan Eilean, a tha na phròiseact dà-chànanach, a chlàradh ann an Uibhist.

'S ann ag amas air an dà chuid luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig agus na Beurla a tha e.

Tha pasgan ri fhaighinn anns a bheil DVD, le 20 bhideo sa Ghàidhlig, 20 anns a' Bheurla, agus CD ROM na chois cuideachd, air a bheil tras-sgrìobhaidhean agus eadar-theangachaidhean.

Cànan sìmplidh

"Rinn sinn dà sheòrsa de dh'fhiolm," thuirt co-òranaiche a' phròiseict, Gòrdan Wells.

"Bha sinn a' dèanamh feadhainn aithriseach, 's bha iadsan ann an cànan caran sìmplidh, gus nach biodh iad ro dhoirbh airson luchd-ionnsachaidh.

"A bharrachd air sin, rinn sinn agalamhan cuideachd leis na daoine a bha an sàs anns na fiolmaichean aithriseach," thuirt e.

 Cuideigin aig a bheil grèim air choireigin agus a tha airson adhartas a dhèanamh sa chànan
 
Gòrdan Wells

Tha na fiolmaichean cuideachd ag amas air luchd-ionnsachaidh na Beurla, agus iad an dùil gun cuir daoine às a' Phòlainn agus dùthchanan eile a tha ag obair sna h-Eileanan air feum iad.

"Bha Sabhal Mòr Ostaig ag obair cuide ri Cothrom ann an Uibhist a Deas, o chionn 's gun robh Cothrom an sàs ann am Beurla a theagasg do dh'fheadhainn a bha a' tighinn ann bhon Phòlainn no bho Latbhia is àiteachan mar sin.

"Tha sinn an dòchas gum bi e feumail don dà chuid, luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig agus na Beurla," thuirt e.

Chan ann air daoine aig nach eil Gàidhlig no Beurla sam bith a tha an DVD ag amas ge-tà, agus tuigse gu ìre a dhìth airson a chleachdadh.

"Cuideigin aig a bheil grèim air choireigin agus a tha airson adhartas a dhèanamh sa chànan," thuirt Mgr Wells.

Tha dùil gun tèid na DVDan a chur a-mach do luchd-ionnsachaidh aig Sabhal Mòr Ostaig, CLI, agus sgoiltean.

Gheibhear an tuileadh fiosrachaidh bho Shabhal Mòr Ostaig.

 
 
Ceanglaichean eile
Chan eil uallach air a' BhBC airson na th' air làraichean-lìn eile
AN TUILLEADH
 
 
Post-d gu caraid   Dreach clò-bhualaidh
 

About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy