BBC Home
Explore the BBC
Tha na duilleagan seo a-nise air an tasgadh agus cha t\u00e8id an \u00f9rachadh tuilleadh. Leugh mu phoileasaidh tasglainn a\u2019 BhBC.

ALBA NAIDHEACHDAN

---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / DHETH
» Turn ON
Cuir AIR
» What is VOCAB? Dè th'ann a VOCAB?
Tuilleadh
bhon BhBC
---------------
Cànain
 
Ùraichte air: 19 An t-Sultain, 2008 - Air fhoillseachadh aig 08:37 BST
 
Post-d gu caraid   Dreach clò-bhualaidh
Là eachdraidheil dhan Ghàidhlig
 
suaicheantas BBC Alba
Bidh BBC Alba air Sky 168 agus Freesat 110
Tha an t-each mall air a' mhuillinn a ruighinn, mar a thuirt cathraiche MG Alba Alasdair Moireasdan.

Tòisichidh sianal ùr Gàidhlig, BBC Alba, air saideal, oidhche Haoine aig naoi uairean le cuirm beò às an Eilean Sgitheanach.

Thèid tionndadh ùr den òran Alba, aig Runrig, air a sheinn le laoich leithid Karen NicMhathain, Art MacCarmaig agus Cathy Ann Nic a' Phì, a chraoladh airson a' chiad uair cuideachd.

Bidh luchd-ciùil leithid na Seòid, Skipinnish agus Julie Fowlis aig Sabhal Mòr Ostaig airson na cuirm ann an cuideachd Màiri Anna NicUalraig.

Farsaingeachd phrògraman

Chan e a-mhàin prògraman ciùil a bhios air BBC Alba.

Air a' chiad oidhche den t-seirbheis bidh prògram dràma, Eilbheas, mu ghille ann an Leòdhas air an oidhche a bhàsaich Elvis agus prògram aithriseach Peadar Manuel: Deireadh an uilc? mu bheatha a' mhurtair ainmeil.

Bidh prògraman cloinne, naidheachdan, spòrs agus iomadach gnè eile de phrògram rim faicinn air BBC Alba.

Thèid prògram naidheachd leth uair a thìde, An Là, a chraoladh beò gach oidhche tron t-seachdain aig 8f.

Luchd-amhairc fharsaing

Chan ann a-mhàin air Gàidheil a bhios an t-seirbheis ag amas, ach cuideachd air feadhainn aig nach eil a' Ghàidhlig.

Thathas ag amas air 250,000 neach-amhairc a thaladh chun an t-sianal.

Chaidh £14m a chur ris an t-sianal airson a' chiad dà bhliadhna ach tha cuid air dragh a nochdadh nach eil airgead gu leòr ann cumail a' dol aig an aon ìre as dèidh sin.

Tha dragh ann cuideachd nach bi an t-seirbheis a' craoladh ach air saideal anns a' chiad dol a-mach.

Freeview

Bidh BBC Alba air an eadhar eadar 5f agus meadhan-oidhche air Sky 168 agus FreeSat 110.

Prògraman BBC Alba Dihaoine 19mh
21:00 Alba
21:05 A'Chuirm
21:30 Eilbheas
22:30 Peter Manuel: Deireadh an Uilc?
23:30 A'Chuirm
00:00 Deiseil

Cha bhi e air Freeview gu co-dhiù 2010, agus eadhon an uairsin feumaidh Urras a' BhBC co-dhunadh a bheil an t-seirbheis airidh air àite air an t-seirbheis sin.

Tha dòchas ann gun tèid an t-seirbheis a chraoladh air càball ron uairsin.

Bidh na prògraman a chithear air BBC Alba Dihaoine cuideachd rim faicinn air BBC 2 Alba aig an aon àm.

 
 
CEANGALAICHEAN IONADAIL
BBC Alba air bhog
16 An t-Sultain, 2008 | Naidheachdan
Tòisichidh an t-sianal ùr air 19mh den t-Sultain
13 An Lùnastal, 2008 | Naidheachdan
Ceanglaichean eile
Chan eil uallach air a' BhBC airson na th' air làraichean-lìn eile
AN TUILLEADH
 
 
Post-d gu caraid   Dreach clò-bhualaidh
 

About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy