BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

DIARDAOIN
16 Dàmhair 2014
Accessibility help
Teacsa a-mhàin

BBC Homepage

Scotland
Alba
Foghlam

Fios thugainn

An toil leat an duilleag-sa?
Cuir gu caraid i!

 
Caol no leathan?
 
Fiodh
FiodhFiodh
Stiùireadh

Lean an riaghailt "Caol ri caol agus leathan ri leathan" airson do shlighe a dhèanamh.

Tha toiseach facail sgrìobhte air a' bhalla. Chì thu dà shlighe air do bheulaibh - taghadh nam fuaimreag chaoil agus taghadh nam fuaimreag leathain.

A' leantainn na riaghailt, dean an taghadh ceart gus litreachadh an fhacail a chrìochnachadh.

Coinnichidh tu ri deich taghaidhean mus fhaigh thu chun an dorais.

Fiodh
Feur


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy