BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

DIARDAOIN
16 Dàmhair 2014
Accessibility help
Teacsa a-mhàin

BBC Homepage

Scotland
Alba
Foghlam

Fios thugainn

An toil leat an duilleag-sa?
Cuir gu caraid i!

 
Dè tha a dhìth?
 
Fiodh
FiodhFiodh
Stiùireadh

Tha Na Beulain a' bacadh do shlighe. Feumaidh tu an cuideachadh len gràmar. Cuir puingeachadh ceart air na deich facail a chì thu. Gheibh thu an uairsin air teicheadh.

Tagh am puingeachadh ceart airson gach facal le bhith a' cur tioc anns na bucais a tha mun coinneimh.

Cuimhnich gum bi cuid de dh'fhaclan a' feumachadh barrachd air aon pìos puingeachaidh.

Gur math a thèid leat!

Fiodh
Feur


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy