BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

DIARDAOIN
16 Dàmhair 2014
Accessibility help
Teacsa a-mhàin

BBC Homepage

Scotland
Alba
Foghlam

Fios thugainn

An toil leat an duilleag-sa?
Cuir gu caraid i!

 
Tagh an Toiseach
 
Fiodh
FiodhFiodh
Stiùireadh

Tha Na Beulain a' bacadh do shlighe. Feumaidh tu an cuideachadh len
ro-leasachain. Cuir toiseach ceart air na còig facail a chì thu. Gheibh thu an uairsin air teicheadh.

Tagh an toiseach ceart airson gach facal le bhith a' cur tioc anns na bucais a tha mun coinneimh.

Gur math a thèid leat!
Fiodh
Feur


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy