BBC HomeExplore the BBC
Tha na duilleagan seo a-nise air an tasgadh agus cha t\u00e8id an \u00f9rachadh tuilleadh. Leugh mu phoileasaidh tasglainn a\u2019 BhBC.

DIARDAOIN
16 Dàmhair 2014
Accessibility help
Teacsa a-mhàin

BBC Homepage
BBC Scotland
Alba
Foghlam
»  

Fios thugainn

An toil leat an duilleag-sa?
Cuir gu caraid i!

 

Dè dh'innseas na
h-àiteachan sònraichte dhuinn?

Ring of Brodgar

Èist

Chan eil fios againn ciamar dìreach a bhiodh iad a’ togail nan cearcall thursachan ann an Arcaibh. Airson rudan cho tomadach a chur an-àird dh’fheumadh iad àireamh mòr dhaoine ag obair còmhla ann an dòigh òrdail – barrachd dhaoine na bha a’ fuireach ann an Skara Brae. Tha e coltach gum feumadh iad leacan tarsainn, luamhain, ròpaichean agus ulagan. Ach cò chuireadh na daoine air dòigh anns an obair?


 
Maeshowe
Tursachan
Rudan Cloiche
 Maeshowe
caochag
Cearcall thursachan
Maeshowe


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy