BBC HomeExplore the BBC
Tha na duilleagan seo a-nise air an tasgadh agus cha t\u00e8id an \u00f9rachadh tuilleadh. Leugh mu phoileasaidh tasglainn a\u2019 BhBC.

DIARDAOIN
16 Dàmhair 2014
Accessibility help
Teacsa a-mhàin

BBC Homepage
BBC Scotland
Alba
Foghlam
»  

Fios thugainn

An toil leat an duilleag-sa?
Cuir gu caraid i!

 

Dè dh'innseas na
h-àiteachan sònraichte dhuinn?

Caochag

Èist

Chan eil ach aon phìos fianais againn gum biodh muinntir Skara Brae a’ cleachdadh stuth leighis, agus b’ e sin caochag. Bha caochag coltach ri clòimh-chotain na broinn agus bhiodh iad ga cleachdadh air lotan beaga airson an fhuil a chaisg. Saoil dè na cungaidhean eile a bhiodh aca? Cuimhnich nach b’ urrainn dhaibh dad a cheannach ann am bùth!


 
Maeshowe
Tursachan
Rudan Cloiche
 Maeshowe
caochag
Cearcall thursachan
Maeshowe


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy