BBC HomeExplore the BBC
Tha na duilleagan seo a-nise air an tasgadh agus cha t\u00e8id an \u00f9rachadh tuilleadh. Leugh mu phoileasaidh tasglainn a\u2019 BhBC.

DIARDAOIN
16 Dàmhair 2014
Accessibility help
Teacsa a-mhàin

BBC Homepage
BBC Scotland
Alba
Foghlam
»  

Fios thugainn

An toil leat an duilleag-sa?
Cuir gu caraid i!

 

Dè dh'innseas na
h-àiteachan sònraichte dhuinn?

 Meashowe

Èist

Tha e coltach bho na tuaman a chaidh a lorg an Arcaibh gu robh na mairbh cudromach do na daoine an sin. Dh’fhaodadh gu robh muinntir Skara Brae ag adhradh do iomadh dia. ’S mathaid gur e spioradan a bh’ annta a bha a’ riaghladh pàirtean eadar-dhealaichte dem beatha. Tha e coltach gu robh a’ ghrian ’s a’ ghealach cudromach cuideachd. Saoil carson?


 
Maeshowe
Tursachan
Rudan Cloiche
 Maeshowe
caochag
Cearcall thursachan
Maeshowe


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy