BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

DILUAIN
19 Faoilteach 2015
Accessibility help
Teacsa a-mhàin
Na Seumasaich.  Ar-a-mach 1745.

BBC Homepage
Scotland Home
Alba
Foghlam
»

Na Seumasaich

Flash
HTML
Leabhar Fiosrachaidh
Tidsearan

 

Fios thugainn

An toil leat an duilleag-sa?
Cuir gu caraid i!

 

Cùil Lodair, 1745. Tha feachdan an riaghaltais air do leantainn suas don Ghàidhealtachd.

Chan eil ach aon bhlàr eile ri shabaid. Ach cuin? Roghnaich thusa!

Cùil Lodair, 1745.

Am Morair Seòras Moireach, Seanalair Arm nan Seumasach

Chan eil campa an nàmhaid ach 12 mìle air falbh. Thugainn ann AN-DRÀSTA! Ma thig sinn sìos orra san oidhche bidh barrachd cothroim againn. Tha làithean a-nis bhon a fhuair na saighdearan againn grèim bidhe. Ma dh’fhuiricheas sinn gu a-màireach bidh iad fada nas laige. Bu chòir dhuinn màrsail tron oidhche agus ionnsaigh a thoirt orra!Mullach

Iain O’Sullivan, Oifigear ann an Arm nan Seumasach

Tha na saighdearan sgìth agus acrach. Feumaidh iad beagan fois. Ma gheibh iad fois bidh sinn deiseil airson sabaid a-màireach. Bhiodh sinn às ar ciall màrsail dusan mìle tron oidhche. Tha dàrna leth diubh air falbh co-dhiù a’ lorg biadh gus nach bàsaich iad leis an acras. Bu chòir dhuinn feitheamh an seo agus sabaid a-màireach!Mullach

Seumas Dòmhnallach, Saighdear Seumasach

Cha robh mi a-riamh cho fuar no cho acrach nam bheatha! Tha làithean ann bhon a fhuair mi biadh. Chan eil cuimhne agam cuin a chaidil mi ann an leabaidh mu dheireadh! Tha sinn seachd sgìth dhe seo. Choisich sinn fad na slighe gu Derby agus cha do rinn sinn ach tionndadh agus coiseachd fad na slighe air ais. Thathas a-nis a’ bruidhinn air màrsail tron oidhche gu Inbhir Narann. Dusan mìle! Tha sinn claoidhte! Chan eil mise ag iarraidh ach biadh agus cadal – agus a dhol dhachaigh!Mullach

Litir bho Shaighdear ann an Arm Bhreatainn

A Mhàili chòir, Tha sinn a’ cur ruaig air na ceannaircich a-nis! ’S e ceannard air leth a th’ anns an t-seanalair ùr againn, Diùc Chumberland. Tha e air dòighean ùra ionnsachadh dhuinn airson sabaid ris na Gàidheil. Tha barrachd misneachd againn uile anns a’ bhlàr na làithean seo. ’S e co-latha breith an Diùc a th’ ann an-diugh agus thug e dhuinn càise, aran, feòil agus branndaidh! Thathas a’ coimhead as ar dèidh glè mhath agus tha sinn deiseil gus sabaid a-màireach. Chan urrainn dhuinn fàilligeadh. Chì mi a dh’ aithghearr thu, Calum.Mullach

Dè a nì thu!


Ionnsaigh anns a’ bhad!

Ionnsaigh a-màireach!

Theirig don Leabhar fiosrachaidh


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy