BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

DILUAIN
19 Faoilteach 2015
Accessibility help
Teacsa a-mhàin
Na Seumasaich.  Ar-a-mach 1745.

BBC Homepage
Scotland Home
Alba
Foghlam
»

Na Seumasaich

Flash
HTML
Leabhar Fiosrachaidh
Tidsearan

 

Fios thugainn

An toil leat an duilleag-sa?
Cuir gu caraid i!

 

Dùn Èideann, 1745. Tha smachd agad air Alba.

Dè a nì thu a-nis? An dèan thu ionnsaigh air Sasainn no dìon air Alba?

Dùn Èideann, 1745.

Am Morair Seòras Moireach, Seanalair Arm nan Seumasach

Tha Alba againn – coma leinn Sasainn! Thig feachd an Riaghaltais sìos oirnn agus feumaidh sin tuilleadh shaighdearan airson an dùthaich a dhìon! Bhiodh sinn às ar ciall a dhol a Shasainn! Chan eil an t-arm mòr gu leòr agus cha chur na Frangaich saighdearan thugainn!


Mullach

Iain O’Sullivan, Oifigear ann an Arm nan Seumasach

Feumaidh sinn leantainn oirnn! Tha feachdan an Riaghaltais thall thairis a’ sabaid. Ma nì sinn air Sasainn an-dràsta èirigh Seumasaich Shasainn gar cuideachadh agus dh’fhaodadh sinn Lunnainn a ghabhail thairis! Ma nì sinn sin bidh a’ bhuaidh againn! Gheibh bhur n-athair an crùn air ais!


Mullach

Litir gu Pàipear-naidheachd Sasannach

Gu Fear Deasachaidh an Gentleman’s Quarterly: A Dhuin’ Uasail, Tha baile Lunnainn gu lèir fo eagal ro na reubaltaich Sheumasach. Thug iad a-mach buaidh air an arm ghlòrmhor againn ann an Alba agus chan eil mòran a chuireas stad orra gus ionnsaigh a thoirt air Sasainn. Tha sinn ann an droch shuidheachadh! Feumaidh mac Rìgh Sheòrais, Diùc Chumberland, tilleadh às an Roinn Eòrpa, leis an arm aige airson na reubaltaich Albannach seo a chur sìos! Dè cho fada ’s a dh’fheumas sinn feitheamh? Is mise le meas, Fear Iomagaineach à Lunnainn.


Mullach

Litir thugad bho na Frangaich

Don Phrionnsa Teàrlach Eideard Stiùbhart. Ur Mòrachd Rìoghail, tapadh leibh airson bhur litreach mu dheireadh. Tha sinn toilichte cluinntinn cho soirbheachail ’s a tha sibh. Tha sinn a’ gealltainn airgead agus saighdearan a dh’aithghearr. Tha an cogadh san Roinn Eòrpa gar cumail anabarrach trang. Innsibh dhuinn ma tha sibh airson ionnsaigh a thoirt air Sasainn. Bhiodh sinne toilichte ionnsaigh a thoirt orra cuideachd agus cuideachadh leis an crùn fhaighinn air ais airson bhur n-athar.


Mullach

Dealbh bhur Seanar, Seumas VII na h-Alba

B' e Seumas Stiùbhart an t-ainm a bh’ air an t-Seachdamh Rìgh Sheumais na h-Alba agus an dàrna rìgh Sheumais à Sasainn. Cha robh mòran dhaoine dèidheil air an rìgh seo. Ann an 1688 dh’ iarr cuid ann am Pàrlamaid Shasainn air nighean Sheumais, Màiri, agus a fear pòsta, Duitseach air an robh Uilleam, a thighinn a Shasainn airson a dhol an àite Sheumais. Theich Seumas don Fhraing agus bha Uilleam agus Màiri a’ riaghladh Shasainn agus Alba. B’ e Jacobites a bh’ aig luchd na Beurla air na Seumasaich airson gur e Jacobus am facal Laideann airson Seumas. Chaochail e ann an 1701.


Mullach

Dè a nì thu!


Dèan ionnsaigh air Sasainn!


Cùm dìon air Alba!

Theirig don duilleig-dhachaigh


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy