BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

DIHAOINE
17 Dàmhair 2014
Accessibility help
Teacsa a-mhàin
Saoranachd: A' cleachdadh Deamocrasaidh

BBC Homepage
Scotland
Alba
Foghlam
»Saoranachd

Deamocrasaidh
Earrann 1
Caibideil 1
Caibideil 2

Earrann 2
Caibideil 1
Caibideil 2

Bòrd-brath
Ceanglaichean
Tidsearan

 

Fios thugainn

An toil leat an duilleag-sa?
Cuir gu caraid i!

 

Fàilte Gu Inbhir Clàr

Fàilte gu Saoranachd air làrach-lìn BBC Alba. Chaidh an làrach-lìn seo a dealbh gus do chuideachadh nuair a bhios tu a' smaoineachadh mu dè tha saoranachd a' ciallachadh. Bheir sinn sùil air deamocrasaidh - mar a dh'fhaodas sinn tighinn gu co-dhùnaidhean agus a' bhuaidh a dh'fhaodas a bhith aig ar co-dhùnaidhean air daoine eile.
 Iain
HTML
Dreach beòthail le dealbhan-beò is fuaim. Cruth bunaiteach den làraich.
 
TIDSEARANTha sinn a' moladh gu leugh sibh Notaichean nan Tidsear gus stiùireadh fhaighinn air an dòigh as fheàrr air an làrach a chleachdadh.


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy