BBC HomeExplore the BBC

DIHAOINE
18 Giblean 2014
Accessibility help
Teacsa a-mhàin
Iomarud
 

BBC Homepage
Scotland
Alba
Foghlam
»Ioma-rud
A' leantainn Cheumannan
A’ sgrìobhadh Litir Fhoirmeil
A’ cruthachadh Postair
A’ sgrìobhadh Aithisg
A’ sgrìobhadh Leabhar-là
Ceistean
Faidhle nam Facal
Sgrìobhadh Ruairidh
Dè thuirt Sìne?
Tidsearan is Pàrantan
 

Fios thugainn

An toil leat an duilleag-sa?
Cuir gu caraid i!

 
 
Sgrìobhadh Ruairidh
Aithris Naidheachd - Tè ris nach robh dùil

Reasabaidh - Bonnach dha Donaidh

Stuthan

115g Flùr lom
1Sp-teatha fùdar bèicearachd
Craiteachan Salainn
6 uighean
2 Sp-teatha sùgh faoineag
Ìm
Siùcar

Na ceumannan

1. Glan do làmhan.

2. Tionndaidh an àmhainn air gu ceud ’s ochdad celsius.

3. Faigh tiona-cèic agus suath ìm ris a’ bhonn.

4. Còmhdaich am pàipear le flùr.

5. Cuir am flùr, an salann agus am fùdar bèicearachd ann an
criathar agus crath iad a-steach do bhobhla. Dèan seo trì tursan.

6. Cuir na h-uighean agus an siùcar ann am bobhla a sheasas ri
teas.

7. Cuir am bobhla na shuidhe ann am poit anns a bheil uisge a’ goil.

8. Buail na h-uighean agus an siùcar fad deich mionaidean.

9. Cuir an sùgh faoineag nam measg.

10. Dòirt leth dhen fhlùr don bhobhla anns a bheil na h-uighean
agus measgaich iad gus a bheil iad nan taois.

11. Paisg a-steach a’ chuid eile dhen fhlùr agus measgaich gu math e.

12. Cuir an taois anns an tiona-chèic agus cuir iad dhan àmhainn gu faiceallach. Cuimhich gum bi an àmhainn teth.

13. Fàg an tiona ann fad còig mionaidean f
ichead agus an
uairsin thoir às e air do shocair.

14. Thoir a’ cheic a-mach às an tiona agus fàg i air searbhadair
soithichean gus am fuaraich i.

 

Clò bhuail an duilleag
Clàr-innse Faidhle na Facal Sgrìobhadh Ruairidh
Tidsearan is Pàrantan Ceistean Dè thuirt Sìne?


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy