BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

DIARDAOIN
16 Dàmhair 2014
Accessibility help
Teacsa a-mhàin
Iomarud
 

BBC Homepage
Scotland
Alba
Foghlam
»Ioma-rud
A' leantainn Cheumannan
A’ sgrìobhadh Litir Fhoirmeil
A’ cruthachadh Postair
A’ sgrìobhadh Aithisg
A’ sgrìobhadh Leabhar-là
Ceistean
Faidhle nam Facal
Sgrìobhadh Ruairidh
Dè thuirt Sìne?
Tidsearan is Pàrantan
 

Fios thugainn

An toil leat an duilleag-sa?
Cuir gu caraid i!

 
A' sgrìobhadh Aithisg
Carson nach fheuch thu air ceistean mu leabhar-là a fhreagairt a-nis?

   

1.

1. Tha aithisg air a sgrìobhadh ann an stoidhle
pearsanta
fiosrachail
bàrdachd
   
2. Tha geàrr-chunntas a' ciallachadh gu bheil am prìomh fhiosrachadh
sgrìobhte ann an dòigh goirid
sgrìobhte ann an dòigh fada
sgrìobhte ann an dòigh sam bith
   
3. Tha iad seo air an cleachdadh airson fiosrachadh a thoirt seachad gun sgrìobhadh
fo-thiotalan
paragrafan
dealbhan
   
4. Ann an aithisg, feumaidh seo a bhith còmhla ri dealbh an-còmhnaidh
dath
fiosrachadh air co mu dheidhinn a tha e
comharraidhean cainnte
   
5. Bidh tu a' sealltainn fiosrachadh eadar-dhealaichte ann an aithisg le bhith a' cleachdadh
comharraidhean cainnte
paragrafan
litrichean mòra
Air ais
Clàr-innse Faidhle na Facal Sgrìobhadh Ruairidh
Tidsearan is Pàrantan Ceistean Dè thuirt Sìne?


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy