BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

DIARDAOIN
16 Dàmhair 2014
Accessibility help
Teacsa a-mhàin
Iomarud
 

BBC Homepage
Scotland
Alba
Foghlam
»Ioma-rud
A' leantainn Cheumannan
A’ sgrìobhadh Litir Fhoirmeil
A’ cruthachadh Postair
A’ sgrìobhadh Aithisg
A’ sgrìobhadh Leabhar-là
Ceistean
Faidhle nam Facal
Sgrìobhadh Ruairidh
Dè thuirt Sìne?
Tidsearan is Pàrantan
 

Fios thugainn

An toil leat an duilleag-sa?
Cuir gu caraid i!

 
A' sgrìobhadh Aithisg


Mus tòisich mi a sgìobhadh an aithisg, feumaidh mi a bhith cinnteach mun dòigh anns am bithear a' sgrìobhadh aithisg.  Cuidichidh na puingean seo mi.  Nuair tha thu a' sgrìobhadh aithisg, cuimhnich: Sgrìobh ann an dòigh neo-phearsanta; Tòisich an aithisg le geàrr-chunntas air a' chuspair; Freagair prìomh cheistean air a' chuspair; Cleachd fo-thiotalan airson nan diofar pìosan fiosrachaidh; Sgrìobh na pìosan fiosrachaidh ann an dòigh a tha a' dèanamh ciall; Cleachd cànan a tha co-cheangailte ris a' chuspair; Dèan geàrr-chunntas den phrìomh fhiosrachadh aig deireadh na h-aithisg.
Air adhartAir ais
Clàr-innse Faidhle na Facal Sgrìobhadh Ruairidh
Tidsearan is Pàrantan Ceistean Dè thuirt Sìne?


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy